Vy över Stockholm - Södermalm

Mångvetenskaplig forskning

IBF forskar om boendet, bostäder och staden i vid bemärkelse. Ämnesmässigt har IBF en tyngdpunkt i kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap, men vi har också forskare inom ekonomisk historia och psykologi.

Aktuella forskningsprojekt

Urban Lab

Temabild för Urban Lab: Kartpin och stadssiluett mot grön backgrund

Urban Lab är ett empiriskt och kvantitativt inriktat forskningsprogram i samverkan mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun. Deltar gör bland annat forskare från IBF och nationalekonomiska institutionen.

Till Urban Lab

Boende och samhälle

Inom forskningsprogrammet Boende och samhälle samlas forskare från olika dicipliner. Forskningen inriktas på samhällsvetenskapliga frågor om hemmet och bostaden, bostadsmarknaden och bostadspolitiken, i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Till Boende och samhälle

Mångfaldens dilemman

Droppar av olika storlekar mot olikfärgad bakgrund

IBF bedriver sedan lång tid tvärvetenskaplig forskning om migration och etniska relationer med inriktning på boende och urbana frågor. Under flera år bedrevs forskningsprogrammet ”Mångfaldens dilemman: Etnisk integration och segregation i staden” med stöd från Forte. Här kan du ta del av projekt och publikationer som ingick i forskningsprogrammet.

Till Mångfaldens dilemman

Senast uppdaterad: 2021-06-21