Vy över Stockholm - Södermalm

Mångvetenskaplig forskning

IBF forskar om boendet, bostäder och staden i vid bemärkelse. Ämnesmässigt har IBF en tyngdpunkt i kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap, men vi har också forskare inom ekonomisk historia och psykologi.

Våra forskningsprojekt

Forskarporträtt: Miguel Martínez

Porträttfoto Miguel Martinez

Kan urbana rörelser åstadkomma samhällspolitiska förändringar? Ja, enligt IBF:s professor i sociologi Miguel Martínez. Med sin forskning om den urbana bostadsaktivismen, undersöker han vad rörelsernas arbete har lett till hittills.

Bristen på bostäder för låginkomsttagare är ett stort och växande problem både i Sverige och ute i världen. Den krisartade situationen på bostadsmarknaden har gett upphov till bostadsaktivism och protester mot den rådande ordningen. Det är just mot dessa och andra urbana rörelser som Miguel Martinez har riktat blicken i sin forskning. Sedan fyra år tillbaka är han verksam vid IBF med målet att bättre förstå vilka resultat bostadsaktivism i hemlandet Spanien hittills har lett till.

Urban Lab

Temabild för Urban Lab: Kartpin och stadssiluett mot grön backgrund

Urban Lab är ett empiriskt och kvantitativt inriktat forskningsprogram i samverkan mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun. Deltar gör bland annat forskare från IBF och nationalekonomiska institutionen.

Till Urban Lab

Senast uppdaterad: 2022-04-06