Mångvetenskaplig forskning

IBF forskar om boende och urbana frågor ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Våra forskare kommer från olika vetenskapliga discipliner, men samlas inom våra forskningsprogram.

Aktuell forskning

IBF:s forskning

IBF forskar om boendet, bostäder och staden i vid bemärkelse. Ämnesmässigt har IBF en tyngdpunkt i kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap, men vi har också forskare inom ekonomisk historia, antropologi och psykologi.

Boende och samhälle

Inom forskningsprogrammet Boende och samhälle samlas forskare från olika dicipliner. Forskningen inriktas på samhällsvetenskapliga frågor om hemmet och bostaden, bostadsmarknaden och bostadspolitiken, i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Till Boende och samhälle

Mångfaldens dilemman

IBF bedriver sedan lång tid tvärvetenskaplig forskning om migration och etniska relationer med inriktning på boende och urbana frågor. Under flera år bedrevs forskningsprogrammet ”Mångfaldens dilemman: Etnisk integration och segregation i staden” med stöd från Forte. Här kan du ta del av projekt och publikationer som ingick i forskningsprogrammet.

Till Mångfaldens dilemman

Critical Urban Sustainability Hub (CRUSH)

Nätverket Critical Urban Sustainability Hub (CRUSH) sammanför fem stora forskningsmiljöer för urban- och bostadsforskning i Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund till en stark forskningsmiljö som kritiskt engagerar sig i frågor om hållbar stadsutveckling, med specifikt fokus på den akuta bostadskrisen.

Till CRUSH