Vy över Stockholm - Södermalm

Mångvetenskaplig forskning

IBF forskar om boendet, bostäder och staden i vid bemärkelse. Ämnesmässigt har IBF en tyngdpunkt i kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap, men vi har också forskare inom ekonomisk historia och psykologi.

Urban Lab

Temabild för Urban Lab: Kartpin och stadssiluett mot grön backgrund

Urban Lab är ett empiriskt och kvantitativt inriktat forskningsprogram i samverkan mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun. Deltar gör bland annat forskare från IBF och nationalekonomiska institutionen.

Till Urban Lab

Senast uppdaterad: 2022-10-12