CRUSH

Critical Urban Sustainability Hub (CRUSH) sammanför fem stora forskningsmiljöer för urban- och bostadsforskning till en stark forskningsmiljö som kritiskt engagarerar sig i frågor om hållbar stadsutveckling, med specifikt fokus på den akuta bostadskrisen.

Critical Urban Sustainability Hub (CRUSH)

Nätverket Critical Urban Sustainability Hub (CRUSH) sammanför fem stora forskningsmiljöer för urban- och bostadsforskning i Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund till en stark forskningsmiljö som kritiskt engagerar sig i frågor om hållbar stadsutveckling, med specifikt fokus på den akuta bostadskrisen. Projektet finansieras av Formas 2014-2018.

CRUSH antar att hållbara insatser inte kan vara universella och att de får olika betydelser för olika sociala grupper, samt att dessa betydelser kan komma i konflikt med varandra. Sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsperspektiv var initialt inte avsett som en illustration av en harmonisk triad utan en framställning av motstridiga intressen och potentiella konflikter. Definitioner och begrepp av hållbarhet är del av processer av emancipation eller exkludering och förutsätter därför en förståelse av jämlikhet och rättvisa. Om inte, så blir hållbar utveckling ett tomt begrepp, som döljer specifika intressen och privilegier. Utifrån denna förförståelse kommer CRUSH att undersöka i vilken grad bostadsmarknaden idag är på väg mot ett dysfunktionellt tillstånd, och vilka insatser som kan göras för att förhindra en sådan utveckling.

Bostadsfrågan utgör kärnan för nya ekologiska och klimatsmarta lösningar, social rättvisa och hälsa, och är central för urban ekonomisk utveckling och nyckeln till livskvalitet i vardagen. Projektet syftar till att undersöka institutionella ramar och förutsättningar för bostadsstyrning i relation till aktörer, sociala rörelser och boende i en kollaborativ forskningsprocess.

13 myter om bostadsfrågan

”Miljonprogrammet byggs om för att det är slitet” och ”Att äga är ekonomiskt klokare än att hyra”. Bostadsdebatten är full av påståenden som inte stämmer överens med forskarnas bild av verkligheten. 

CRUSH har gett ut boken 13 myter om bostadsfrågan för att bemöta fördomar och myter om boendet. Boken vänder sig bland annat till intressegrupper och yngre forskare, som inte enbart vill ha ett marknadsperspektiv på bostadsfrågan. Genom att fånga många perspektiv av bostadskrisen, till exempel bostadspolitik, social polarisering, gentrifiering och social mobilisering vill forskarna i CRUSH särskilt uppmärksamma hyresrätten och dess roll för bostadsförsörjningen.

Om CRUSH

Kontaktperson: Carina Listerborn
Ansvarig: Guy Baeten - Lunds universitet
Medarbetare: Karin Grundström, Henrik Gutzon Larsen, Anders Lund Hansen, Mattias Kärrholm, Ove Sernhede, Catharina Thörn, Irene Molina och Brett Christophers.
Partners: Lunds universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet
Finansiering: Forskningsrådet Formas
Tidsram: 2014-01-01 -- 2018-12-31

Gå till CRUSH webbplats