Tillsammans för hållbara alternativ i en tid av kris

Syftet med projektet är att identifiera hållbara alternativ för den svenska bostadsmarknaden. Det rådande systemet i Sverige är ohållbart för en allt större del av befolkningen, och vi utgår därför från intersektionella perspektiv, med främst fokus på klass och kön, för att kartlägga och diskutera befintliga alternativ i såväl Sverige som internationellt, samt för att ta fram nyskapande alternativ för framtidens hållbara bostadspolitik.

Vi kommer att utgå från tre centrala aktörspositioner, nämligen upplåtelseform, byggande och finansiering. I nära samverkan med civila samhället, näringsliv och offentliga företrädare söker vi i detta forskningsprojekt tillsammans efter socialt hållbara alternativ, med syfte att formulera konkreta förslag om vad som kan göras för att skapa en mer inkluderande, rättvis och stabil bostadspolitik i Sverige. Detta kommer att bli det första stora forskningsprojekt som systematiskt undersöker hållbara bostadsalternativ.

I projektet ingår:

Timothy Blackwell

Ståle Holgersen

Bo Bengtsson

Dominika Polanska (projektledare).