Boende och samhälle

Programmet samlar IBF:s bostadsforskning inom institutets samtliga discipliner.

Boende och samhälle

Forskningen inriktas på samhällsvetenskapliga frågor om hemmet och bostaden, bostadsmarknad, bostadspolitik och planering i ett nationellt och internationellt perspektiv.

I programmet ingår ett antal interna och externfinansierade forskningsprojekt med inriktning på boende och samhälle (se nedan).

Forskningen bedrivs vid den internationella forskningsfronten, men också i nära men oberoende samverkan med det omgivande samhället. Inom programmet organiseras en öppen seminarieserie dit kollegor från andra forskningsmiljöer inbjuds för att presentera och diskutera sin forskning.

Temaseminarier Boende och samhälle

Höstterminen 2019 

24 september
Eva Wikström, Umeå universitet

22 oktober
Catharina Thörn, Göteborgs universitet 

19 november
Henrik Gutzon Larsen, Lunds universitet

17 december
Meddelas senare

Vårterminen 2019

12 februari
"Spatial, Financial and Ideological Trajectories of Public Housing in Malmö, Sweden".
Jennie Gustafsson, Stockholms universitet

19 mars
Titel meddelas senare
Catharina Thörn, Göteborg universitet

23 april
Titel meddelas senare
Tim Holappa, Stockholms universitet

21 maj
Titel meddelas senare
Ida Borg, Stockholms universitet

11 juni
Titel meddelas senare
Marcus Knutagård, Lund universitet

Höstterminen 2018

25 september
"Black Feminist Thought in White Swedish Civil Society. Reconsidering the Outsider Within while studying The Swedish Union of Tenants"
Anna Adeniji, Södertörns högskola

16 oktober
"The case of Sweden: profit without adequate investment in housing"
Markus Kallifatides, Handelshögskolan, Stockholm

20 november
"Outcomes of residential instability and eviction in Sweden: educational attainment and economic hardship"
Anna Kahlmeter, Stockholms universitet

11 december
"For the Benefit of Everyone? The Significance of Swedish Public Housing for Urban Housing Inequality"
Martin Grander, Malmö University

Vårterminen 2018

23 januari
”Yield and Housing: Accounting Practices and Change in Swedish Public Housing".
Stig Westerdahl, Malmö universitet

20 februari
”En fackförening för hemmet – hyresgästorganisering och hyresgästmilitans 1915-1972".
Hannes Rolf, Ersta Sköndal högskola

20 mars
”Vad är ett skäligt pris för en bostad? – Om utmaningarna med att genomföra en rättslig analys av den svenska prisregleringen för hyresbostäder”.
Haymanot Baheru, Stockholms universitet

17 april
“Precarious Housing; Housing Inequality on the Swedish Housing Market”.
Carina Listerborn, Malmö universitet

22 maj
"Kommunala strategier för hushåll med en svag ställning på bostadsmarknaden"
Anna Granath Hansson, KTH
 

Andra seminarier och föreläsningar på IBF

Tid och plats

Tid: Alla seminarier äger rum tisdagar kl. 13.15-15.00.

Plats: Semniarierummet på IBF, Trädgårdsgatan 18.