Discipliner

Ämnesmässigt har IBF en tyngdpunkt i  kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap, ekonomisk historia och miljöpsykologi.

Forskarna vid IBF har 20 procent av arbetstiden förlagd till undervisning och handledning vid ämnesinstitutionerna. Övrig tid ägnas åt forskning vid institutet. Vi även har ett antal doktorander anställda som är inskrivna som forskarstuderande vid respektive ämnesinstitution.

Ekonomisk historia

Ekonomisk-historiska frågeställningar ger ett historiskt djup till institutets forskning. Vår strävan är att utvidga diskussionen om ekonomisk utveckling och samhällsplanering till att inbegripa urbanisering och boendefrågor.

Forskningen är ofta lokalt förankrad, men med tydliga globala utblickar. Den handlar även om den ekonomiska utvecklingen ur ett idéhistoriskt perspektiv, med frågeställningar kring äldre begrepp såsom hushållning och nyare såsom hyresgäster.

Kontakta professor Göran Rydén om du vill veta mer om den ekonomisk-historiska forskningen vid IBF.
 

Trästaty av en gruvarbetare som håller en stor borr med båda händerna

Kulturgeografi

Jordglob med fokus på Sverige

Kulturgeograferna vid IBF forskar om migration, boendesegregation, etniska relationer, stadsutveckling, stadsplanering, bostadsmarknad samt regional och lokal bostadspolitik.

Vår forskning fokuserar på utvecklingen i Sverige, men jämförande internationella studier har sedan länge en central plats i vår forskning.

Kontakta professor Brett Christophers om du vill veta mer om IBF:s kulturgeografiska forskning.

Miljöpsykologi

Höghus i Italien med träd som växer på balkongerna

IBF:s miljöpsykologer bedriver forskning om psykologiska processer som uppkommer i samspelet mellan människan och miljön. Mycket av forskningen gäller miljöer som många förlitar på för psykologisk återhämtning, så kallade restorativa miljöer, bland annat hemmet och naturen i närområdet. De studerar också hur den urbana miljön kan utformas för att främja hälsa och välbefinnande.

Forskningen tillämpar bland annat experimentell och epidemiologiska metoder och bedrivs i samarbete med forskare inom olika discipliner i många länder.

Kontakta professor Terry Hartig om du vill veta mer om IBF:s miljöpsykologiska forskning.

Sociologi

Den sociologiska forskningen vid institutet inriktar sig på en rad olika ämnen såsom sociala strukturer (klass, genus, etnicitet och ålder) i relation till bostäder, välfärdspolitik, urbanpolitik, sociala rörelser och stadsplanering. Vi undersöker också sociala behov och boende; segregation, migration, gentrifiering, det publika rummet samt arbetsmarknader.

Kontakta professor Miguel A. Martínez om du vill veta mer om IBF:s sociologiska forskning.

Lägenhetshus med färgglada balkonger

Statsvetenskap

Skylt för övergångsställe med Fru Gårman

Den statsvetenskapliga gruppen vid IBF bedriver kvalitativ och kvantitativ forskning om svensk och internationell bostads- och urbanpolitik. Forskningen, som utgår från olika teoretiska perspektiv, handlar till exempel om bostadsfinansiering, bostadsval, flyktingars inkludering, klimatrelaterad stadsomställning, urban demokrati och välfärdsstaten.

Kontakta professor Kristina Boréus om du vill veta mer om IBF:s statsvetenskapliga forskning.

Senast uppdaterad: 2022-12-09