Från ägande till tillgångsekonomi

Under senare år har det blivit vanligare att hyra snarare än att äga sådant som musik, filmer, bilar och, inte minst, bostäder. Övergången från ägarskap till brukande mot avgift sker mot bakgrund av nya socioekonomiska förutsättningar och digitala plattformar som växer fram ur krisdrabbade förhållanden.

Bostadsägande, kapitalismens grundpelare under de senaste decennierna, tappar mark till den nya tillgångsekonomin med transnationella hyresvärdar och hyresplattformar. Detta medför att nya kategorier av hyresgäster och bostadsägare får betydelse i den politiska ekonomin. Nya inkomstformer har utvecklats, men också nya former av osäkerhet och ojämlikhet.

Projektet avser att undersöka dessa förändrade urbana förhållanden och analysera framväxande strategier för att motverka uppkomna obalanser rörande makt och välstånd. För att uppnå detta inkluderar projektet en djupstudie av Barcelona, som är ovanligt i två avseenden:

  1. den omvälvande förändringen som övergången från ägande till tillgångsekonomi inom bostadssektorn innebär
  2. de åtgärder som vidtas mot ojämlikheter inom ägande, samt mot den asymmetriska tillgången till data och digitala infrastrukturer.

Projektet avser att analysera utvecklingen av de motståndsstrukturer samt de juridiska och politiska lösningar som ligger till grund för nya ”sociala kontrakt” för samhällen som har frångått konventionella former för bostadsägande.

Genom att utgå från och bidra till politisk-ekonomiska urbana teorier, samt genom att använda kvalitativa såväl som kvantitativa metoder, bidrar projektet i förlängningen till utvecklingen av både teori och praktik avseende en viktig samhällsutveckling.

Projektstart

2021

Finansiär

MSC H2020 

Forskare

Lorenzo Vidal

Senast uppdaterad: 2022-12-13