Gräsrotsinitiativ för energiomställning – effekter, hinder och framgångsfaktorer (GRIT)

Det här projektet undersöker klimatinitiativ som kommer från medborgarna. Projektet tittar närmare på potentiellt framgångsrika gräsrotsinitiativ i städerna Göteborg och Berlin, två städer med både ambitiösa klimatmål och starka sociala rörelser, och fokuserar på områdena energiförsörjning, trafik, mat och varukonsumtion. Syftet med projektet är att bidra med ökad kunskap om faktorer som gör att gräsrotsinitiativ får genomslag och därigenom kan bidra till en bred klimatomställning.

Projektet drivs av Göteborgs universitet: Gräsrotsinitiativ för energiomställning.

Projektstart

2020

Finansiär

Energimyndigheten

Projektdeltagare

Rikard Hjorth Warlenius, Göteborgs universitet
Kristina Boreus, professor, IBF
Karin Bradley, KTH
Martin Emanuel, KTH
Sofie Tornhill, Linnéuniversitetet

Senast uppdaterad: 2022-12-09