Kampen för rätten till staden och urbana allmänningar i Brasilien och Europa

Projektet syftar till att skapa samarbete och samverkan mellan svenska och brasilianska akademiker som forskar inom områdena stadsrörelser, stadssociologi, stadsgeografi och stadsplanering. Mer specifikt skapas ett nytt nätverk för å ena sidan forskare från Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, samt från School of Architecture, Universidade Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte, Brasilien).

Med fokus på processer för nyliberal stadsutveckling å ena sidan, och på de aktörer som motsätter sig den ökande kommersialiseringen av stadsrummen å den andra, strävar vi efter att förstärka pågående forskning och utbildningsverksamhet vid partnerinstitutionerna. Projektet möjliggör internationellt samarbete där vi lär av varandras olika teoretiska ramar, fallstudier och forskningsresultat.

Med interkontinentalt perspektiv på urban neoliberalism och dess motsättningar möjliggör projektet en systematisk jämförelse av sociala rörelsers inriktningar, strukturer, praktik och resultat, för att främja gränsöverskridande strategier för studier av urbana rörelser.

Projektstart

2019-01-01

Finansiär

STINT

Projektdeltagare

Miguel A. Martínez (projektledare), professor i sociologi
Dominika Polanska (projektledare), forskare i sociologi
Partner: Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasilien

Senast uppdaterad: 2022-12-06