Koppar i den tidigmoderna världen

En komparativ studie av arbete och vardagsliv i Falun och Røros.

Projektet undersöker den historiska utvecklingen vid Skandinaviens två största koppargruvor (svenska Falu koppargruva och norska Røros gruva) i tidig modern tid. Dessa gruvor producerade och exporterade koppar till stora delar av världen och speciellt Falun fick en framträdande position. Situationen ändrade sig emellertid under 1700-talet i och med att den brittiska industriella revolutionen skapade en stark tillväxt av kopparproduktionen i Swansea - som kom att bli väldens nya ”copperopolis”.

Forskningen visar hur dessa förändringar gestaltades vid Røros och Falun. Projektet undersöker gruvdriften, arbetarna och gruvbolagen, men även den globala handeln med koppar. 

Projektstart

2015

Finansiär

Norges forskningsråd

Forskare

Kristine Bruland, professor emeritus
Kristin Ranestad, postdoc vid ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet
Ragnhild Hutchison, historiker, Oslo universitet
Göran Rydén, professor i ekonomisk historia, IBF
Sven Olofsson, fil dr i historia

Publikationer

Ranestad, Bruland: Skandinavisk kobber: Lokale forhold og globale sammenhenger i det lange 1700-tallet 

Senast uppdaterad: 2022-12-06