Mångkulturalism i samhällsplanering

En spatial inställning till levnadssättet ”tillsammans i olikhet”.

Den senaste tidens ökning av invandring till Europa har väckt oron över den urbana samfälligheten och regleringen av offentliga platser. I detta avseende har det funnits en tendens att identifiera marginella offentliga utrymmen av ”segregerade” etniska stadsdelar som ”problematiska” stadsområden, och de har underförstått eller uttryckligen associerats med en mängd olika urbana risker, såsom etnisk oro, rasmässigt motiverade hatbrott, fundamentalism etc.

Denna typ av retorik är regressiv på grund av dess implicita utestängande strategi och förtäckta främlingsfientlighet. Den orsakar också viss skada i synnerhet för de unga etniska invånarna i sådana områden, som söker sin identitet och samhällstillhörighet som ”intersectional and relational fashion”, snarare än sammanhängande och absoluta enheter. De unga söker sammanhang som rymmer deras kulturella skillnader, och är angelägna om att understryka sitt framtida medborgerliga engagemang både i sin lokala etniska grupp och i en stadsmiljö.

På basis av de politiska idéer inom mångkulturalism å ena sidan, och på planering som ett beslutsverktyg å andra sidan, syftar denna forskning till en rumslig dimension att ta itu med den sociala hållbarheten i mångkulturella städer, och följaktligen anser ungdomsledd samhällsorganisering (YLCO) som ett sätt att rama in ett tvärvetenskapligt projekt mellan rumslig teori och politisk teori. Genom att skifta fokus på diskussionerna om det marginella offentliga rummet på etniska stadsdelar från ”problematiska” stadsrum till områden med stor potential för differentiellt uttryck, understryker detta projekt betydelsen av den urbana formen att främja social hållbarhet och att forma levnadssättet "tillsammans i olikhet".

Projektstart

2017

Finansiär

Vetenskapsrådet

Forskare

Mohammad Sarraf, forskare i samhällsplanering

Senast uppdaterad: 2022-12-06