Parker kring hus: landskap som resurs i den urbana periferin från rekordåren till framtiden

Projektet ska analysera konstruktion, användande och förändring av förorternas utemiljöer under de svenska rekordåren (1961–75). I projektet ingår även att studera vilken roll nutida idéer om hållbarhet och rättvisa har i renoveringen av dessa parkmiljöer. 

Med fallstudier från miljonprogramområden i Sveriges fyra största städer (Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala) kommer projektet att utforska öppna, gröna och offentliga platser.

Genom att vända på en känd funktionalistisk formulering från ”hus i park” till ”parker kring hus” undersöker det här projektet konstruktion, användning och förändring av utemiljöer skapade nära flerfamiljshus under rekordåren (1961-1975), när 1,4 miljoner bostäder byggdes och diskurser om natur fokuserade på "rationalisering." Majoriteten av områdena är i behov av renovering idag, och negativa rapporter om deras sociala utsatthet från journalister har svartmålat dem. Inblandade arkitekter och stadsplanerare har ofta till uppgift att inkludera lösningar som bygger på miljömässig och social hållbarhet, men de gröna, öppna och offentliga rummen utomhus har vanligtvis inte varit tyngdpunkten i sådana insatser. Ekologer, urbanister och stadsplanerare ber oss alltmer att släppa taget om ”paradigmet tillväxt” – att konsumtionen kan fortsätta i oändlighet. Under tiden som urbaniseringen ändå marscherar framåt presenteras nya utmaningar och möjligheter för utemiljöer, vilka kan betraktas som resurser för framtiden.

Projektet drivs numera av KTH.

Projektstart

2016

Finansiär

Formas

Projektdeltagare

Jennifer Mack, KTH

Senast uppdaterad: 2022-12-06