Prisbildning på bostadsmarknaden

Bostäder är en av de största tillgångsklasserna i makroekonomin, och bostaden är det största elementet i de individuella hushållens portfölj. Detta innebär att prisbildning på bostadsmarknaden är viktig att förstå för både makroekonomin och för hushållen. Jag avser att fortsätta min forskning i samma breda spår som min avhandling, om prisbildning och bostadsfinansiering. Genom att koppla mina egeninsamlade data på köp-och säljprocessen, med individ- och områdesdata på IBF, t.ex. ekonomiska, socioekonomiska och demografiska karakteristika, kan vi få djupare kunskap om hur dessa faktorer bidrar till denna punkt.

Ett avhandlingskapitel handlar om bolån och vem som ställer in sina betalningar på bolån, beroende på bolånekontraktens- och konkurslagstiftningens utformning. En naturlig förlängning av detta papper är att tillåta kostnaden av konkurs löpa över flera år. Detta gör att modellen bättre kommer att kunna kalibreras mot svenska förhållanden där man i bästa fall får skuldavskrivning efter fem år, eller inte alls.

En specifik fråga jag börjat arbeta med är ”Hur påverkar en extra visningsbesökare försäljningen?”. Hypotesen är att ju fler som är intresserade av en bostad desto högre pris, men hur ser relationen ut? Ytterligare en fråga jag tänkt analysera – och som går att svara på givet den data jag samlat in – är "Hur stor del av priset för en bostad är hänförligt till investering och konsumtion respektive och hur varierar detta över tid och rum?".

Projektstart

2020-03-01

Finansiär

Wallanderstipendier

Forskare

Anders Österling, forskare vid IBF

Senast uppdaterad: 2022-12-06