Sociala bostadsrörelsers intersektionella och hållbara påverkan – det spanska fallet

Detta projekt analyserar den spanska sociala bostadsrörelsens PAH (Plattform för människor påverkade av bostadslån) evolution under perioden 2009-2019. Tidigare forskning indikerar att kunskap om detta fall kan bidra med starkare förståelse av bostadspolitik i andra europeiska länder, såsom Sverige. PAH hade framgångsrik påverkan på den spanska bostadspolitiken genom dess specifika interaktion med olika aktörer, särskilt statliga myndigheter, politiska partier, ekonomiska eliter och andra sociala gräsrotsrörelser. Vi ska undersöka hur och varför den spanska sociala bostadsrörelsen fick de här effekterna. Dessutom vill vi undersöka vilken roll kvinnor, migranter och fattiga människor har spelat som bostadsaktivister; hur blev de engagerade och bemyndigade genom deras deltagande i bostadsrörelser; och vilka aspekter av bostadspolitik och hållbar rättvisa har de förändrat. Hittills har ingen systematisk forskning om bostadsrörelsers hållbarhet och intersektionalitet genomförts.

Våra huvudsakliga forskningsfrågor är:

  1. Hur blev utsatta sociala grupper (invandrare, kvinnor och låginkomsttagare) bemyndigade genom bostadsaktivism? Vilka fördelar fick de från sitt engagemang?
  2. I vilken mån har bostadsaktivister främjat hållbar rättvisa i sina krav på prisvärda bostäder, inhemska varor och åtgärder som rör underutnyttjade och vakanta bostäder?
  3. Vad kan man lära av det spanska fallet för att veta hur bostadsaktivism påverkar den demokratiska bostadspolitiken?

Projektstart

2020-01-01

Finansiär

Formas

Forskare

Miguel A. Martínez (projektledare), professor i sociologi, IBF

Senast uppdaterad: 2022-12-05