Tillfälligt välkomna

En undersökning av länkar och hinder mellan den restriktiva vändningen i migrationspolitiken och en omvandling till ett socialt hållbart och inkluderande samhälle

Att implementera en planerad och välfungerande migrationspolitik utgör en huvuddel i konstruktionen av fredliga och inkluderande samhällen och städer. Men hur ska migrationspolitik utformas för att bäst främja en sådan utveckling?

Det här projektet fokuserar på hinder och länkar mellan olika typer av migrationspolitik och flyktingars inkludering. Projektet fokuserar på Sverige, ett land som ofta förknippas med en öppen och inkluderande migrationspolitik. I efterdyningarna av den så kallade ”Europeiska migrationskrisen” 2015 och 2016 ändrades dock denna inställning plötsligt. Över en dag förändrades migrationspolitiken från att vara inkluderande till ett mer restriktivt förhållningssätt vilket är i linje med länder i övriga Europa.

Projektet utnyttjar den plötsliga förändringen i en innovativ design för att identifiera två grupper av flyktingar som beviljades uppehållstillstånd i samma tidsperiod men som berörts och inte berörts av förändringen. Med fokus på dessa grupper introducerar och utvecklar projektet ett nytt och unikt datamaterial i studiet av förändringen i migrationspolitik på flyktingars inkludering och välmående.

Projektet genomförs inom tre tvärvetenskapliga forskningsmiljöer med expertis inom bostäder, migration och lokala studier. Projektet kommer att generera kunskap som är nödvändig för att realisera flera mål i 2030-agendan och för att implementera en välfungerande migrationspolitik, inte minst i efterdyningarna av den nu rådande pandemin.

Projektstart

2021-01-01

Finansiär

Formas

Forskare

Kristoffer Jutvik

Nyckelord

Internationell migration och etniska relationer (IMER), statsvetenskap

Senast uppdaterad: 2022-12-05