Mångfaldens dilemman

– Etnisk integration och segregation i staden

Forskningsprojekt

Forskare

Publikationer

Mångfaldens dilemman

IBF bedriver sedan lång tid tvärvetenskaplig forskning om migration och etniska relationer med inriktning på boende och urbana frågor. Forskningen håller hög internationell klass och uppmärksammas ofta av massmedia, politiker och andra forskare.

Många av institutets forskare och discipliner samarbetar inom forskningsprogrammet ”Mångfaldens dilemman: Etnisk integration och segregation i staden”. Forskningsprogrammet har under tidigare år erhållit programstöd från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för att ytterligare kunna utveckla forskningen, vilket har lett till samarbeten med forskare vid andra lärosäten.

På dessa sidor finns samlad information om forskare, forskningsprojekt och forskningsresultat inom Mångfaldens dilemman. Forskningsresultat från programmet presenteras även i två antologier med samlingstiteln Mångfaldens dilemman – en med inriktning mot medborgarskap och integrationspolitik och en på temat boendesegregation och områdespolitik.

Läs mer om bakgrunden till forskningsprogrammet

Antologier

Forskningsresultat från programmet presenteras i två antologier med samlingstiteln Mångfaldens dilemman – en med inriktning mot medborgarskap och integrationspolitik och en på temat boendesegregation och områdespolitik.

Mångfaldens dilemman - Medborgarskap och integrationspolitik

I den här boken behandlas flyktingrelaterade frågor men huvudtemat är mer långsiktiga frågor om integrationspolitik, demokrati och medborgarskap, och hur de senaste decenniernas ökade närvaro av etniska minoriteter aktualiserar frågor kring bosättning av flyktingar, lokal skolpolitik, etniskt föreningsliv, medborgardialog i förorter och förutsättningar för egenföretagande.

Läs mer och beställ

Mångfaldens dilemman - Boendesegregation och områdespolitik

I den här boken behandlas flyktingrelaterade frågor men huvudtemat är mer långsiktiga frågor om boendemönster, segregation och utsatta bostadsområden, och hur de senaste decenniernas ökade närvaro av etniska minoriteter aktualiserar frågor kring strukturell underordning, diskriminering på bostadsmarknaden, kulturell praxis, och nya former för anti-segregationspolitik.

Läs mer och beställ