Forskare

Roger Andersson (programansvarig)
Professor i kulturgeografi vid IBF och ledare för programmet
”Mångfaldens dilemman”
Forskar om etnisk boendesegregation, invandring, integrationsförlopp, flyktingplaceringspolitik, grannskapseffekter och urbanpolitik

Per Adman
Universitetslektor i statsvetenskap vid Uppsala universitet
Forskar om segregationens koppling till politiskt förtroende, politisk tolerans och upplopp

Henrik Andersson
Doktorand i nationalekonomi

Karin Backvall
Doktorand i kulturgeografi
Forskar om etnisk boendesegregation och territoriell stigmatisering av utsatta bostadsområden

Bo Bengtsson
Professor i statsvetenskap vid IBF
Forskar om svensk och jämförande bostadspolitik och bosättningspolitik, medborgarskap, föreningsliv och politisk integration samt kollektivt handlande i boendet

Zara Bergsten
Forskare i kulturgeografi vid IBF
Forskar om segregation, integration och politik för socialt blandade bostadsområden

Ina Blind
Doktor i nationalekonomi vid IBF
Forskar om boendesegregation och segmentering på bostadsmarknaden

Kristina Boréus
Professor i statsvetenskap vid IBF
Forskar om ojämlikheter mellan invandrade och infödda anställda i svenskt arbetsliv, diskriminering och högerpopulism.

Karin Borevi
Lektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola
Forskar om skandinavisk och europeisk integrations- och medborgarskapspolitik och om politik för bosättning av nyanlända flyktingar

Åsa Bråmå
Kulturgeograf och forskare vid Linköpings universitet
Forskar om segregations- och segmentationsprocesser samt nyanländas integration på arbetsmarknaden, särskilt i små och mellanstora städer/kommuner.

Matz Dahlberg
Professor i nationalekonomi vid IBF
Forskar om urbanekonomi, immigration och segregation, fattigdom

Marianne Danielsson
Forskare i statsvetenskap vid IBF
Forskar om lokaldemokrati och deltagandereformer i urbana miljöer

Tove Eliasson
Doktor i nationalekonomi vid IBF
Forskar om segregation och skoleffekter, migration och urbana arbetsmarknader

Mattias Engdahl
Forskare i nationalekonomi vid IBF

Mats Franzén
Professor i sociologi vid IBF
Forskar om det offentliga rummets användning och platsens politik

Per Gustafson
Forskare i sociologi vid IBF
Forskar om mobilitet, migration och transnationalism, i synnerhet internationell pensionärsmigration

Lina Hedman
Forskare i kulturgeografi vid IBF
Forskar om selektiv migration, boendesegregation och grannskapseffekter

Nils Hertting
Universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen och IBF
Forskar bl.a. om urban politik, politisk integration och det offentliga rummet

Emma Holmqvist
Forskare i kulturgeografi vid IBF
Forskar om etnisk boendesegregation och politik för social blandning

Evin Ismail
Doktorand i sociologi vid IBF

Kenny Jansson
Forskare i kulturgeografi vid IBF
Forskar om sammanhållning och segregation som geografiska processer

Jordi Jofre Monseny
Forskare i nationalekonomi vid IBF och IEB
Forskar om urbanekonomi, immigration och segregation

Kristoffer Jutvik
Doktorand i statsvetenskap
Forskar om integration, mångkulturell politik, medborgarskap, mångkulturalism, immigration

Kati Kadarik
Doktorand i kulturgeografi vid IBF

Anneli Kährik
Gästforskare i kulturgeografi vid IBF
Forskar om boendesegregation, flyttningar, grannskapsförändringar samt bostads- och urbanpolitik

Melissa Kelly
Fil.dr i kulturgeografi, kulturgeografiska institutionen,
Uppsala universitet

Clarissa Kugelberg
Universitetslektor i kulturantropologi vid IBF
Forskar om etniska föreningar och politisk integration

Jonas Larsson Taghizadeh
Doktorand i statsvetenskap vid IBF

Jennifer Mack
Postdoktor
Forskar om migrationsrelaterad arkitektur och stadsplanering, urban antropologi, diaspora, centrum och periferi, rumslig praktik och det offentliga rummets politik

Lena Magnusson Turner
Professor i kulturgeografi vid IBF
Forskar om flyttningar, migration, bostadsfrågor och social rättvisa

Tina Mathisen
Doktorand i kulturgeografi, kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet
Forskar om flyktingungdomar bosatta på den norska landsbygden

Irene Molina
Professor i kulturgeografi vid IBF
Forskar om raskritisk teori, genus och klass i urban rumslig segregation, makt och intersektionalitet.

Gunnar Myrberg
Forskare i statsvetenskap vid IBF
Forskar om föreningsliv, politiskt deltagande, politisk integration och flyktingplaceringspolitik

Lennart Räterlinck
Doktorand i sociologi vid IBF

Torsten Santavirta
Forskarassistent i nationalekonomi vid IBF
Forskar om ensamkommande barn, fosterhem

Susanne Stenbacka
Universitetslektor i kulturgeografi, kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet
Forskar om migration, boende och lokala förändringsprocesser i rurala miljöer samt relationer mellan stad och land

Per Strömblad
Universitetslektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet
Forskar om etniska föreningar, politiskt förtroende, politisk jämlikhet, valdeltagande, konsekvenser av segregation och kontextuella effekter

Susanne Urban
Universitetslektor i sociologi vid IBF
Forskar om relationen mellan strukturella aspekter på segregation och individers (mot)strategier såsom skolval, nätverk och företagande i olika urbana kontexter

Kåre Vernby
Universitetslektor vid Stockholms universitet
Forskar om politiskt beteende och jämförande politik

Sara Westin
Forskare i kulturgeografi vid IBF

Olof Åslund
Professor i nationalekonomi, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)
Forskar om segregation och etniska nätverk, invandring och arbetsmarknaden