Projekt

Forskningsprojekt som berör programmets tema, och där medlemmar i programgruppen medverkar:

Att skapa socialt blandade bostadsområden – problem och möjligheter
Projektledare: Roger Andersson
Medarbetare: Zara Bergsten, Åsa Bråmå, Emma Holmqvist,
Lena Magnusson Turner
Finansiär: Vetenskapsrådet

Den etniska segmenteringens mekanismer – exemplet bostadsmarknaden
Projektledare: Roger Andersson
Medarbetare: Åsa Bråmå, Irene Molina
Finansiär: FAS

Den nya ruraliteten och omvärlden – Internationella migrationsflödens effekt på svensk landsbygd
Projektledare: Gunnel Forsberg
Medarbetare: Charlotta Hedberg, Ali Najib, Susanne Stenbacka, Natasha Webster
Finansiär: Formas

Dilemman inom urban nätverksdemokrati: funktionella nätverk, politisk jämlikhet och lokala eliter i ett jämförande perspektiv 
Projektledare: Clarissa Kugelberg
Medarbetare: Nils Hertting,  Marianne Danielsson
Finansiär: Urban-Net

Dilemmas of participatory network planning. Sustainability, democracy and planning in France, the Netherlands, Spain and Sweden
Projektledare: Nils Hertting och Clarissa Kugelberg
Finansiär: Urban-Net

En planering för segregation? Social och etnisk separatism i den svenska staden
Projektledare: Irene Molina
Medarbetare: Karin Grundström, Kenny Jansson
Finansiär: Formas

Etnisk organisering och politisk integration i storstaden
Projektledare: Bo Bengtsson
Medarbetare: Karin Borevi, Nils Hertting, Gunnar Myrberg,
Per Strömblad
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Från mångkulturalism till assimilation? Svensk integrationspolitik i europeisk belysning
Projektledare: Karin Borevi
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Funktionella nätverk, politisk jämlikhet och lokala eliter. Om konsten att fördjupa stadens demokrati
Projektledare: Clarissa Kugelberg
Medarbetare: Marianne Danielsson, Nils Hertting
Finansiär: Formas

Invandringens arbetsmarknadseffekter
Projektledare: Mattias Engdahl
Finansiär: Delmi (Delegationen för migrationsstudier)

Invandring som resurs i stagnerande kommuner
Projektledare: Karl Wennberg
Medarbetare: Åsa Bråmå
Finansiär: Kommuninvest

Jämlika arbetsplatser i en ojämlik värld: En studie av vad som befrämjar könsmässig och etnisk jämlikhet på svenska arbetsplatser
Projektledare: Kristina Boréus
Medarbetare: Alireza Behtoui, Anders Neergaard och Soheyla Yazdanpanah
Finansiär: Vetenskapsrådet

Medborgare i själ och hjärta
Projektledare: Li Bennich-Björkman
Medarbetare: Per Adman, Branka Likic-Brboric, Per Strömblad
Finansiär: Vetenskapsrådet

Medlemmar och medborgare i Europa: Civilsamhälle och politisk integration i ett jämförande perspektiv
Projektledare: Gunnar Myrberg
Finansiär: Vetenskapsrådet

Nordic welfare states and the dynamics and effects of ethnic residential segregation
Projektledare: Mari Vaattovaara, University of Helsinki, Finland
Medarbetare bl.a. Roger Andersson, Lina Bergström, Emma Holmqvist, Lena Magnusson Turner
Finansiär: Norface

Segregation och etniska arbetsmarknader: longitudinella studier av Sverige och USA
Projektledare: Olof Åslund
Medarbetare: Fredrik Andersson, Lena Hensvik, Oskar Nordström Skans
Finansiär: FAS

Skolvalsreformernas genomförande och dess långsiktiga konsekvenser för individens sociala rörlighet
Projektledare: Susanne Urban
Medarbetare: Magnus Dahlstedt, Anders Trumberg
Finansiär: Vetenskapsrådet

Språkliga utmaningar i internationell pensionärsmigration
Projektledare: Per Gustafson
Medarbetare: Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo
Finansiär: EU FP7

Strategies and Structures: A multi-disciplinary study of the preconditions for entrepreneurship among immigrants in Sweden
Projektledare: Martin Klinthäll
Medarbetare: Susanne Urban
Finansiär: Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Handelsbankens stiftelser och Linköpings universitet

Underrepresentationen av invandrade i politiken
Projektledare: Kåre Vernby
Finansiär: Vetenskapsrådet

Vad betyder ”det lokala” i de gröna näringarna? Om betydelsen av lokala produktionsprocesser och translokala nätverk i den nya landsbygdsutvecklingen
Projektledare: Susanne Stenbacka
Medarbetare: Sofie Joosse
Finansiär: Formas

Välfärdsstaten och de nyanlända. Politik för flyktingars bosättning i Sverige, Danmark och Norge
Projektledare: Bo Bengtsson
Medarbetare: Karin Borevi, Gunnar Myrberg
Finansiär: Vetenskapsrådet