Böcker

Här visas böcker som IBF:s forskare har publicerat under de senaste åren. Gå vidare till universitetets publikationsdatabas DiVA för att hitta äldre böcker och samtliga bokkapitel publicerade av institutets forskare.

Trave med böcker i olika färger

Migrants and Natives - 'Them' and 'Us': Mainstream and Radical Right Political Rhetoric in Europe

Författare: Kristina Boréus
Förlag: SAGE
År: 2020
Språk: Engelska

Beskrivning (ENG)

In light of the recent global resurgence of radical and populist right-wing parties, this book examines hostile and anti-immigration rhetoric in Europe. Topical and timely, it deftly guides the reader through the trajectories of radical right parties and contextualises discriminatory rhetoric in wider immigration and integration politics.

Grounded in a focused, comparative critical discourse study that draws on methods from social science and linguistics, the book:

  • Presents a study of political rhetoric on migration in several European countries over the past thirty-five years, drawing out similarities and differences.
  • Explores anti-immigration rhetoric before and after the 2015 refugee/solidarity crisis.
  • Illuminates the role of so-called ‘mainstream’ parties in developing and legitimising discriminatory rhetoric.

Exposing the insidious nature of malevolent political rhetoric and its consequences, this book is a timely and essential read.

Förlagets information

Squatters in the Capitalist City: Housing, Justice, and Urban Politics

Framsida Squatters in the Capitalist City

Författare: Miguel A. Martínez
Förlag: Routledge
År: 2020
Språk: Engelska

Beskrivning (Engelska)

To date, there has been no comprehensive analysis of the disperse research on the squatters’ movement in Europe. In Squatters in the Capitalist City, Miguel A. Martínez López presents a critical review of the current research on squatting and of the historical development of the movements in European cities according to their major social, political and spatial dimensions. 

Comparing cities, contexts, and the achievements of the squatters’ movements, this book presents the view that squatting is not simply a set of isolated, illegal and marginal practices, but is a long-lasting urban and transnational movement with significant and broad implications. While intersecting with different housing struggles, squatters face various aspects of urban politics and enhance the content of the movements claiming for a ‘right to the city.’ Squatters in the Capitalist City seeks to understand both the socio-spatial and political conditions favourable to the emergence and development of squatting, and the nature of the interactions between squatters, authorities and property owners by discussing the trajectory, features and limitations of squatting as a potential radicalisation of urban democracy.

Förlagets information

Contentious Politics and the Welfare State: Squatting in Sweden

Framsida Contentious Politics and the Welfare State Squatting in Sweden

Författare: Dominika V. Polanska
Förlag: Routledge
År: 2019

Språk: Svenska

Beskrivning (Engelska) 

This book outlines the history of squatting in Sweden and analyzes the conditions under which squatting has intensified and declined in the country between 1968 and 2017. With close attention to the relationship between civil society and the state in the Swedish context, and the manner in which this relationship, together with attendant political, media and movement-based discourses, shapes the possibilities that exist for collective action, the author draws on two key concepts – those of the narrative of consensus and discourse – to present an analysis of squatting as a form of contentious politics and the “successful” story of civil society development as decisive for its emergence and development in the country. A study of the way in which confrontational actors question both the property relations inherent in capitalism and the authority of the welfare state and its institutions, Contentious Politics and the Welfare State will appeal to social scientists with interests in urban studies, political sociology, squatting, social movements and the relationship between the welfare state and contentious social actors.

Förlagets information

Fostran till valfrihet: Skolvalet, jämlikheten och framtiden

Framsida Fostran till valfrihet

Författare: Magnus Dahlstedt, Martin Harling, Anders Trumberg, Susanne Urban, Viktor Vesterberg
Förlag: Liber
År: 2019

Språk: Swedish

Beskrivning

I mitten av 1990-talet infördes omfattande politiska reformer i det svenska utbildningssystemet. Skolan blev mer marknadsorienterad, kommuner och företag fick möjlighet att driva grund- och gymnasieskolor och det fria skolvalet infördes. Den här boken beskriver hur förändringen gick till, vad den innebär för eleverna och vilka långsiktiga konsekvenser den leder till.

Slutsatserna i boken baseras på internationella och nationella studier samt författarnas egna observationer och intervjuer med politiker, tjänstemän och elever, samt analys av statistik. Boken riktar sig till blivande lärare och till andra yrkesverksamma som i sitt arbete hanterar elevers skolval, men även till beslutsfattare och tjänstemän som har uppgift att organisera skolan.

Förlagets information

Ockuperat!: Svenska husockupationer från 1968 till 2018

Framsida OCKUPERAT!

Författare: Dominika V. Polanska och Mathias Wåg 
Förlag: Verbal förlag
År: 2019

Språk: Swedish

Beskrivning

Det här huset ska vi ta! Sedan 1968 har hus ockuperats i Sverige. Från Kårhuset, Mullvaden och Gamla Bro via Haga till senare ockupationer som Sollefteå BB. Boken berättar om husen och människorna som skred till handling och är resultatet av flera års dokumentation och kartläggning.

Detta är första gången det svenska husockupationsfenomenet greppas i sin helhet. Analyser och tidsdokument varvas med nyskrivna redogörelser och intervjuer. Boken innehåller en heltäckande lista över alla kända husockupationer i Sverige samt flera sedan tidigare okända fotografier.

Ockuperat! vänder sig till alla som är intresserade av stadsomvandling, bostadspolitik och konflikter kring rätten till staden.

Förlagets information 

RENOVRÄKT! Hyresvärdars makt(spel) och hur du tar striden

Framsida RENOVRÄKT!

Författare: Dominika V. Polanska, Sarah Liz Degerhammar och Åse Richard
Förlag: Verbal förlag
År: 2019

Språk: Swedish

Beskrivning

Renovräkningar, kraftiga hyreshöjningar i samband renoveringar som tvingar boende att flytta, blir allt vanligare i Sverige. Men de drabbades egna erfarenheter saknas i den allmänna debatten.

I handboken Renovräkt kartläggs 18 härskartekniker som fastighetsägare använder för att driva igenom sin vilja. Men här samlas också strategier som boende använt för att göra motstånd.

Boken är pedagogiskt uppbyggd med exempel ur verkligheten, en verktygslåda med råd och tips och en ordlista med de viktigaste termerna att hålla reda på i debatten. Boken är en praktisk guide i motstånd, men riktar sig också till alla som är intresserade av bostadsfrågor och av hur makt utövas i vårt samhälle.

Författarna är forskare och aktivister som under flera år följt bostadsområden där renovräkningar pågår.

Förlagets information

Squatting in Central and Eastern Europe and Russia

Framsida Squatting in Central and Eastern Europe and Russia

Redaktörer: Dominika V. Polanska, Miguel A. Martinez och Grzegorz Piotrowski
Förlag: European Solidarity Center, Gdansk
År: 2018

Språk: Polska

Beskrivning (Engelska)

The development of squatting in Central and Eastern Europe and Russia is under-researched and few attempts have been made to explore and compare its evolution and outcomes. This is obviously related to the phenomenon’s late emergence in CEE and Russia. The authors of this book challenge our previous assumptions and point out the particular housing regime before 1989 in all of the presented cases (despite some variations) and the dramatic shift to a market economy and neoliberal policies during the 1990s, as some of the common features affecting squatting practices and movements.

Förlagets information

Integration och grannskap - hur kan staden hålla samman?

Framsida Integration och grannskap

Författare: Susanne Urban
Förlag: Studentlitteratur
År: 2018
Språk: Svenska

Beskrivning

Om grannskapet kan vara en del av samhällets integration är en ständigt aktuell fråga. Här beskrivs hur olika ideal har dominerat vid olika tidsperioder, vilka olika teoretiska ansatser och bakomliggande antaganden som görs samt vilka empiriska stöd det finns för dem. Forskning om segregation och grannskapseffekter främst från Sverige presenteras. Genom att teori och forskning om integration, grannskap och segregation knyts samman ges en översikt över olika synsätt på hur 
staden och samhället ska kunna hålla samman.

Förlagets information

The Urban Politics of Squatters' Movements

Framsida The Urban Politics of Squatters' Movements

Författare: Miguel A. Martinez
Förlag: Palgrave Macmillan
År: 2018
Språk: Engelska

Beskrivning (Engelska)

This volume sheds light on the development of squatting practices and movements in nine European cities (Madrid, Barcelona, Seville, Rome, Paris, Berlin, Copenhagen, Rotterdam and Brighton) by examining the numbers, variations and significant contexts in their life course. It reveals how and why squatting practices have shifted and to what extent they engender urban movements. The book measures the volume and changes in squatting over various decades, mostly by focusing on Squatted Social Centres but also including squatted housing. In addition, it systematically compares the cycles, socio-spatial structures and the political implications of squatting in selected cities.

    Förlagets information

Local Participatory Governance and Representative Democracy

Framsida Local Participatory Governance and Representative Democracy

Författare: Nils Hertting och Clarissa Kugelberg
Förlag: Routledge
År: 2017
Språk: Engelska

Beskrivning (Engelska)

Over the past few decades and throughout the world, numerous government-initiated experiments and attempts at directly engaging and including citizens have emerged as remedies for a variety of problems faced by modern democracies, including political disaffection and insufficient capacity to deal with the complexity inherent in many contemporary public problems, such as climate change and segregation.

Förlagets information

Homeownership, Renting and Society: Historical and Comparative Perspectives

Framsida Homeownership, Renting and Society

Författare: Sebastian Kohl
Förlag: Routledge
År: 2017
Språk: Engelska

Beskrivning (Engelska) 

Innan finanskrisen 2008 var nästan 70 procent av bostäderna i USA äganderätter, jämfört med cirka 45 procent i Tyskland, som istället har en lång tradition av en stark hyressektor. Men hur har det kommit att bli så? Genom en historisk studie av Tyskland och USA följer Sebastian Kohl utvecklingen av stadsplaneringen, bankväsendet och byggsektorn för att se vilka skillnader som gjort att ländernas bostadsmarknader har slagit in på så olika vägar. Homeownership, Renting and Society: Historical and Comparative Perspectives innehåller en omfattande sammanställning av statistik över fördelningen mellan ägarrätter och hyresrätter i stort antal länder.

Förlagets information

The Construction of Equality: Syriac Immigration and the Swedish City

Framsida The Construction of Equality

Författare: Jennifer Mack
Förlag: Minnesota Press
År: 2017
Språk: Engelska

Beskrivning

Boken sammanfattar flera års forskning om syrianska och assyriska invandrargruppers påverkan på stadsplaneringen i Södertälje. Jennifer Mack har genom arkivforskning, platsarbete, deltagarobservation och intervjuer funnit hur en aktiv och engagerad invandrargemenskap har kunnat vara med och driva egna arkitektoniska projekt och därmed också förändrat den traditionellt svenska bilden av den stadsbyggda miljön "underifrån". Boken ger en unik insikt i hur stadsutveckling, sociala förändringar och invandraring har knutits samman och utvecklats under en femtioårsperiod.

Förlagets information

Staden och kapitalet. Malmö i krisernas tid

Framsida Staden och kapitalet

Författare: Ståle Holgersen
Förlag: Daidalos
År: 2017
Språk: Svenska

Beskrivning

Staden och kapitalet. Malmö i krisernas tid studerar kulturgeografen Ståle Holgersen stadsutvecklingen i Malmö ur ett kritiskt perspektiv. Ståle Holgersen redogör för Malmös ekonomiska utveckling ända sedan 1800-talet, men fokus ligger på den utveckling som har skett i Malmö de senaste 30-40 åren. Staden har på kort tid gått från att vara en industristad till en postindustriell stad som profilerar sig som kunskapsstad och evenemangsstad och som även har en ekologisk profil.

Förlagets information

Implementering i politik och förvaltning

Framsida  Implementering i politik och förvaltning

Författare: Evert Vedung    
Förlag: Studentlitteratur
År: 2016
Språk: Svenska

Beskrivning

Boken fokuserar på implementering av offentlig politik och beskriver de interna och externa faktorer som påverkar implementerings­processen. Med hjälp av ett antal empiriska exempel beskriver Evert Vedung vad som påverkar implementeringens utfall. Implementering i politik och förvaltning vänder sig till implementeringsverksamma samt till studenter i statsvetenskap, folkhälsa, socialt arbete och andra närliggande ämnen som behöver en djupare förståelse för implementeringens dynamik.

Förlagets information

Stad till salu. Entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde

Framsida Stad till salu

Författare: Mats Franzén, Nils Hertting och Catharina Thörn    
Förlag: Daidalos
År: 2016
Språk: Svenska

Beskrivning

Får demokratiska värden stå tillbaka för kommersiella krafter när stadspolitiken alltmer fokuserar på att locka till sig investeringar och turister? I Stad till salu diskuteras begreppet entreprenörsurbanism och det offentliga rummets värde. Författarna frågar sig vad som händer med det offentliga rummet när städer försöker marknadsföra sig i en global konkurrens om investerares resurser och lättrörliga kapital.

Förlagets information

13 myter om bostadsfrågan

Framsida 13 myter om bostadsfrågan

Författare: CRUSH    
Förlag: Dokument Press
År: 2016
Språk: Svenska

Beskrivning

I boken 13 myter om bostadsfrågan vill forskarna inom forskningsnätverket CRUSH reda ut begreppen kring påståenden som ofta kommer upp i bostadsdebatten.13 myter i bostadsfrågan är ett kollektivt, populärvetenskapligt arbete, skrivet av fjorton forskare. Genom att fånga många perspektiv av bostadskrisen, till exempel bostadspolitik, social polarisering, gentrifiering och social mobilisering vill forskarna särskilt uppmärksamma hyresrätten och den roll som den har för bostadsförsörjningen och hur dess framtid kan se ut. Boken vänder sig bland annat till intressegrupper och yngre forskare, som inte enbart vill ha ett marknadsperspektiv på bostadsfrågan.

Förlagets information

The Global City 2.0: From Strategic Site to Global Actor

Framsida The Global City 2.0

Författare: Kristin Ljungkvist   
Förlag: Routledge
År: 2016
Språk: Engelska

Beskrivning

Globala städer över hela världen tar på sig nya roller allteftersom de oftare engagerar sig självständigt i internationella frågor. Hittills har förvånansvärt få studier analyserat de globala städernas nya roll i den nya globaliserade världen. I The Global City 2.0: From Strategic Site to Global Actor studerar Kristin Ljungkvist - med New York som utgångspunkt - hur det kommer sig att globala städer kan hävda internationell politisk auktoritet och utveckla vad som verkar vara deras egna oberoende utrikes- och säkerhetspolitik, trots att sådana politikområden traditionellt har ansetts vara en förbehållna nationella regeringar?

Förlagets information

Mångfaldens dilemman - Medborgarskap och integrationspolitik

Framsida Mångfaldens dilemman – Medborgarskap och integrationspolitik

Redaktörer: Roger Andersson, Bo Bengtsson och Gunnar Myrberg    
Förlag: Gleerups
År: 2015
Språk: Svenska

Beskrivning

De två böckerna Mångfaldens dilemman – Medborgarskap och integrationspolitik och Mångfaldens dilemman – Boendesegregation och områdespolitik publiceras parallellt och baseras på forskningsprogrammet med samma namn.

Böckerna bygger på artiklar av författare från olika samhällsvetenskapliga discipliner och tar upp flyktingrelaterade frågor. Mångfaldens dilemman – Boendesegregation och områdespolitik handlar om boendemönster, segregation och utsatta bostadsområden.

Förlagets information

Mångfaldens dilemman – Boendesegregation och områdespolitik

Framsida Mångfaldens dilemman – Boendesegregation och områdespolitik

Redaktörer: Bo Bengtsson, Gunnar Myrberg och Roger Andersson    
Förlag: Gleerups
År: 2015
Språk: Svenska

Beskrivning

De två böckerna Mångfaldens dilemman – Medborgarskap och integrationspolitik och Mångfaldens dilemman – Boendesegregation och områdespolitik publiceras parallellt och baseras på forskningsprogrammet med samma namn.

Böckerna bygger på artiklar av författare från olika samhällsvetenskapliga discipliner och tar upp flyktingrelaterade frågor. Mångfaldens dilemman – Medborgarskap och integrationspolitik handlar om integrationspolitik, demokrati och medborgarskap.

Förlagets information

Urban Animals: Crowding in zoocities

Framsida Urban animals

Författare: Tora Holmberg   
Förlag: Routledge
År: 2015
Språk: Engelska

Beskrivning

Djur i stadsmiljö är ett kontroversiellt ämne som ger upphov till ständiga diskussioner. Till skillnad från människor bryr sig djuren inte alls om geografiska indelningar och sociala konventioner. Katter rör sig över grannens tomt vare sig grannen samtycker eller inte och hundar har liten insikt i att man inte bör skälla högt nattetid. Djurens beteenden skapar därför förstås också spänningar mellan invånarna.

Urban Animals är inriktad på sällskapsdjur, men ett kapitel tar upp fenomenet djursamlare, en företeelse som ofta får medialt genomslag. Boken fokuserar på människa/djurrelationer, men bidrar också till mer allmän urbanteoretisk forskning genom att utveckla begrepp som "trängsel", "massa" och "urban styrning".

Förlagets information

Samverka och /eller styra: Att praktisera medborgarinflytande i planering och beslutsfattande

Framsida Samverka och / eller styra

Författare: Clarissa Kugelberg och Eric Trovalla    
Förlag: Makadam förlag
År: 2015
Språk: Svenska

Beskrivning

Medborgardialoger handlar om att politiker och tjänstemän ska samråda med invånarna. Men hur väl fungerar olika dialogprocesser och hur kopplar man ihop dialogprocesser med de konventionella beslutsprocesserna? I Samverka och / eller styra sammanfattas Clarissa Kugelbergs och Eric Trovallas studier av vad som händer när Botkyrkas invånare och beslutsfattare möts i olika former av dialoger. Författarna tar upp många olika aspekter av dialoger och analyserar även dialogpolitiken ur ett vidare demokratiskt perspektiv.

Förlagets information

Senast uppdaterad: 2022-12-16