Doktorsavhandlingar

Spikad avhandling

Nedan finner du doktorsavhandlingar framlagda 2014-2021 av doktorander verksamma vid IBF. De flesta avhandlingar kan du kostnadsfritt ladda ner som PDF. Alla doktorsavhandlingar finns även registrerade i universitetets publikationsdatabas DiVA.

Alla doktorsavhandlingar

Senast uppdaterad: 2022-06-09