Vetenskapliga artiklar

Nedan listas artiklar som har publicerats i internationella och svenska vetenskapliga tidskrifter under de senaste åren. Alla vetenskapliga artiklar publicerade vid IBF finns registrerade i universitetets publikationsdatabas DiVA.

Ordet "Science" skrivet med skrivmaskin

Vetenskapliga artiklar publicerade 2022

Vetenskapliga artiklar publicerade 2021

  

Senast uppdaterad: 2022-06-09