Vetenskapliga tidskrifter

IBF driver två internationella vetenskapliga tidskrifter med fokus på bostadsforskning: ”Housing, Theory and Society” och ”International Journal of Housing Policy”.

Housing, Theory and Society

Housing,Theory and Society är en internationell vetenskaplig tidskrift som ges ut av förlaget Taylor & Francis på uppdrag av IBF. Redaktör för Housing,Theory and Society är Hannu Ruonavaara, professor i sociologi vid Åbo universitet.

Från början hette tidskriften Scandinavian Housing and Planning Research när den grundades 1984, men 1999 bytte den till sitt nuvarande namn.

Till tidskriftens webbplats

International Journal of Housing Policy

International Journal for Housing Policy är en internationell vetenskaplig tidskrift med inriktning mot bostadspolitik som IBF samäger med flera andra institutioner i Europa. Tidskriften ges ut av förlaget Taylor & Francis. Övriga delägare är: 

  • Delft University of Technology, Nederländerna
  • Heriot Watt University, Storbritannien
  • University of Glasgow, Storbritannien
  • University of York, Storbritannien

Till tidskriftens webbplats

Senast uppdaterad: 2021-09-20