Bostadsmarknadens funktionssätt

Hur bostadsmarknaden fungerar har stor betydelse för individen, den urbana utvecklingen och makroekonomin. Syftet med detta projekt är att få ytterligare kunskap om bostadsmarknadens funktionssätt genom att kombinera bostadsprisdatabasen vi byggt upp i tidigare projekt (P2011-0218:1; P2013-0081) med geografiskt finskaliga befolkningsdata. Frågor som kommer att studeras:

  1. Hur påverkar olika bostadspolitiska reformer bostadspriser, mobilitet samt olika gruppers möjlighet att köpa bostad?
  2. Hur varierar prisutvecklingen på bostäder mellan grannskap och hur hänger detta samman med grannskapens befolkningssammansättning?
  3. Vilken roll spelar information och mäklare för priset på bostaden?

Projektstart

2019-01-01

Finansiär

Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browaldhs Stiftelse

Forskare

Matz Dahlberg (projektledare), professor i nationalekonomi
Ina Blind
Gustav Engström
Helena Svaleryd
Mattias Nordin
Mikael Elinder
Anders Österling

Senast uppdaterad: 2022-12-12