Press

IBF bedriver bostads- och urbanforskning ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Här finns forskare inom kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap, ekonomisk historia, antropologi och miljöpsykologi.

Pressbilder

Press

IBF forskar om boendet, bostäder och staden i vid bemärkelse. Exempel på forskningsämnen är: bostadspolitik, boendepreferenser, grannskapseffekter, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Presskontakt

Informatör
Ulrika Wahlberg
Tel: 018-471 65 03 
E-post: ulrika.wahlberg@ibf.uu.se

Prefekt
Nils Hertting 018-471 65 34, mobil 072-99 99 192
E-post: nils.hertting@ibf.uu.se

Uppsala universitets presstelefon 
Tel: 070-167 92 96
E-post: presskontakt@uadm.uu.se

Du är också välkommen att kontakta våra forskare direkt.

Till personallistan

När vi inte kan svara

Tyvärr har vi inte alltid svaren på de frågor som kommer in till oss. Vi hänvisar då vidare till våra l våra kollegor på andra lärosäten. Direktlänkar finner du här till höger.   

För data och statistik kring boende och fastigheter hänvisar vi till Boverket och
Svensk mäklarstatistik.

Senast uppdaterad: 2021-05-03