Om IBF

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) är en del av Uppsala universitet och bildades 1994 efter beslut i riksdag och regering. Här finns en mångvetenskaplig forskningsmiljö med en bred samhällsvetenskaplig forskning inom bostads- och urbanforskning.

Sök personal

Om IBF

På IBF möts ungefär 55 forskare i kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap, ekonomisk historia, arkitektur och miljöpsykologi i en mångvetenskaplig forskningsmiljö och utifrån disciplinernas olika perspektiv, något som skapar möjligheter för bättre och mer relevant forskning. 

Forskningen på IBF handlar om boendet och staden i vid bemärkelse och sammanfattas under tre övergripande teman: (1) boende, bostäder och samhälle, (2) segregation, integration och migration, samt (3) stadsutveckling, klimatomställning och den byggda miljön. Mycket av forskningen handlar om att undersöka möjligheterna för att skapa ett hållbart samhälle, ur såväl sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv. 

Forskningsprojektens organisering och temaindelning kan vara både inom- och tvärdisciplinära och forskarna använder både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Det är mångvetenskapen och mixen av metoder som är IBF:s styrka och som möjliggör forskning om komplexa samhällsfrågor och utmaningar.   

Institutets målsättning är att inom sitt område tillhandahålla intressant och relevant samhällsforskning av högsta internationella kvalitet. Som en nationell resurs vill institutet också vara en självklar och uppskattad partner för kritisk och konstruktiv samverkan med det omgivande samhället. IBF ingår i flera samverkansprojekt och partnerskap med det omgivande samhället och näringslivet där syftet är att bidra till att öka kunskapen om bostadsfrågor och urbana samhällsutmaningar. 

IBF:s forskare medverkar som experter i offentliga utredningar, forskningsråd och olika paneler inom temaområdet. Vi arrangerar återkommande samverkansaktiviteter som digitala frukostseminarier och Bostadsmötet,som går av stapeln var 18:e månad. 

Institutet äger och driver tidskrifterna Housing, Theory and Society och International Journal for Housing Policy.

Arbeta hos oss

Lediga tjänster vid IBF annonseras via Uppsala universitet centralt.

Våra doktorander anställs efter antagning vid respektive ämnesinstitution. Vänligen kontakta Studentservice eller institutionernas studievägledare för mer information.

Forskare som önskar placera ett externfinansierat projekt vid IBF kan kontakta prefekten. Detsamma gäller utländska gästforskare som önskar vistas vid IBF under någon period.

Lediga jobb vid universitetet

Senast uppdaterad: 2023-08-07