Om IBF

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) är en del av Uppsala universitet. Här finns en mångvetenskaplig forskningsmiljö med en bred samhällsvetenskaplig forskning inom bostads- och urbanforskning.

Sök personal

Om IBF

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) bildades 1994 med uppgiften att bedriva samhällsvetenskaplig forskning och delta i forskarutbildning inom bostads- och bebyggelseområdet. Vi är ca 50 medarbetare, varav de flesta är forskare och doktorander.

Ämnesmässigt har IBF en tyngdpunkt i nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap och kulturgeografi, men bland våra forskare finns det också företrädare för psykologi och ekonomisk historia.

Vår forskning handlar om boendet och staden i vid bemärkelse. Vi studerar bland annat bostadspolitik, boendepreferenser, flyttmönster, segregering, gentrifiering, samhälls- och stadsplanering, demokratifrågor samt hälsoaspekter.

Forskningsprogrammen utgör en mix av projekt som antingen följer disciplingränserna eller fokuserar på ett visst tema med deltagare från flera olika discipliner. Det är också detta som är IBFs styrka och som innebär att vi kan bedriva grundforskning av inomvetenskaplig karaktär, samtidigt som vi bedriver riktad grundforskning med sikte på samhällets behov av kunskap inom viktiga politikområden.

Institutets forskare förlägger 20 procent av arbetstiden till respektive ämnesinstitution i Uppsala där de undervisar och är handledare. Mellan IBF och ämnesinstitutionerna finns också ett viktigt forskningssamarbete som består i att många av institutets forskare samarbetar med forskare vid ämnesinstitutionerna i gemensamma, i regel externt finansierade, forskningsprojekt.

Våra forskningsprojekt

IBF:s forskare medverkar som experter i offentliga utredningar, forskningsråd och olika paneler inom temaområdet. Var 18:e månad arrangerar IBF samverkanskonferensen Bostadsmötet. Syftet är att i samarbete med olika aktörer på bostads- och byggmarknaden i populärvetenskaplig form dela med oss av våra forskningsresultat till en bred krets av verksamma inom sektorn.

IBF ingår i flera samverkansprojekt och partnerskap med det omgivande samhället och näringslivet.

Arbeta hos oss

IBF är en mångvetenskaplig forskningsmiljö med omkring 50 anställda. Lediga tjänster vid IBF annonseras via Uppsala universitet centralt.

Våra doktorander anställs efter antagning vid respektive ämnesinstitution. Vänligen kontakta Studentservice eller institutionernas studievägledare för mer information.

Forskare som önskar placera ett externfinansierat projekt vid IBF kan kontakta prefekten. Detsamma gäller utländska gästforskare som önskar vistas vid IBF under någon period.

Lediga jobb vid universitetet

Senast uppdaterad: 2022-12-09