Kontakt

Telefon: 018-471 65 00 
E-post ibf@ibf.uu.se
Webbplats: http://www.ibf.uu.se

Postadress: Box 514, 751 20 UPPSALA
Besöksadress: Trädgårdsgatan 18
Leveransadress: Östra Ågatan 19, 753 22 UPPSALA
Faktureringsadress: Uppsala Universitet, Invoices. Box 148, 751 04 Uppsala
Organisationsnummer: 202100-2932  


Prefekt: Nils Hertting 018-471 65 34, mobil 072-99 99 192
Ställföreträdande prefekt: Susanne Urban 018-471 65 31
Biträdande prefekter: Susanne Urban 018-471 65 31 &  Matz Dahlberg 018-471 65 38
Ekonomisamordnare: Lena Lubenow 018-471 65 11, mobil: 070-167 90 14

Karta

Senast uppdaterad: 2024-01-16