Kontakt

POSTADRESS: Box 514, 751 20 UPPSALA
 
BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan 18

LEVERANSADRESS: Östra Ågatan 19, 753 22 UPPSALA

FAKTURERINGSADRESS: Uppsala Universitet, Invoices. Box 148, 751 04 Uppsala

ORGANISATIONSNUMMER: 202100-2932  

TELEFON: 018- 471 65 00
 
E-POST: ibf@ibf.uu.se
 
HEMSIDA: http://www.ibf.uu.se

PREFEKT:  
Nils Hertting 018-471 65 34, mobil 072-99 99 192

BITRÄDANDE PREFEKT OCH STÄLLFÖRETRÄDANDE PREFEKT: Matz Dahlberg 018-471 65 38

EKONOMISAMORDNARE: Lena Lubenow 018-471 65 11,
mobil: 070-167 90 14

Karta

Senast uppdaterad: 2021-09-17