Miljö och klimat

IBF bedriver ett aktivt miljö- och klimatarbete sedan flera år tillbaka. Styrelsen har antagit en miljö- och klimatplan och en resepolicy med syftet att bidra till att motverka den globala uppvärmningen genom att minska verksamhetens klimatavtryck. IBF:s ambition är att kraftigt minska flygandet i tjänsten.

Miljö- och klimatplan

Klimatkrisen är sannolikt den största utmaning mänskligheten stått inför. Men även andra miljöproblem, såsom arternas utdöende och havens tillstånd, är akuta. Liksom alla andra organisationer och arbetsplatser har vi på IBF ett ansvar för att bidra till den nödvändiga omställningen till ett samhälle där vi lever på ett sätt som planeten tål. IBF kan göra detta genom att som en del av akademin bidra till att ta fram kunskaper för omställning till klimat- och miljömässig hållbarhet, i synnerhet i urbana miljöer, och sprida relevant forskning både inom och utom universitetet.

Vidare har vi ansvar för att anpassa vår egen verksamhet för att minska våra växthusgasutsläpp och övriga negativa miljöpåverkan och informera om detta, till inspiration för andra i högskolevärlden. Vi har också möjlighet att bidra till och vara pådrivande i Uppsala universitets arbete emot den globala uppvärmningen och andra akuta miljöproblem.

Nedan fastställer vi fyra långsiktiga övergripande mål samt mål för perioden 2021-2022 för IBF:s verksamhet. IBF:s styrelse ska följa upp denna plan varje år. I slutet av varje tvåårsperiod ska IBF anta en plan med uppdaterade mål för kommande tvåårsperiod. De reviderade planerna kan också innehålla mål för varje kalenderår.

Långsiktiga övergripande mål

I. Bygga upp en kunskapsmiljö kring klimatrelaterad stadsomställning på IBF och sprida denna kunskap.

II. Skapa rutiner på IBF som arbetsplats som minimerar negativ miljöpåverkan från institutets verksamhet och som förankras bland IBF:s anställda.

III. Regelbundet föra ut goda erfarenheter av våra försök enligt punkt II och idéer om vad som skapar framgång till andra på och utanför Uppsala universitet.

IV. Bidra till och vara pådrivande i Uppsala universitets arbete emot den globala uppvärmningen och andra stora miljöproblem.

Miljö- och klimatplanen innehåller detaljerade åtgärder för två år framåt på alla dessa områden och ska uppdateras med jämna mellanrum.

Resepolicy

Resepolicyn gäller såväl IBF:s personal som inbjudna gäster för vilka IBF bekostar resan. Gäster kan kompenseras med en hotellnatt, respektive bekväm övernattning i tågkupé. De ska också kunna erbjudas seminariedeltagande via länk.

Riktlinjer för reseplanering:

1. Det viktigaste är att fundera igenom om det går att undvika att resa helt.
Kan målet med resan uppnås på annat sätt? (T.ex. online-möte)
Går det att kombinera flera ärenden på samma tjänsteresa för att undvika andra resor i framtiden?

2. Vid resor inom Sverige och Europa ska möjligheten att åka tåg bedömas i första hand.

3. Inrikes flygresor samt flygresor till Oslo och Köpenhamn får endast ske i undantagsfall.
Universitetet har ett avtal med SJ om rabatterade förstaklassresor vid vissa tidpunkter till Umeå, Göteborg och Malmö/Lund.

4. Överväg alltid kollektivtrafik före bil eller taxi.

5. Vid hyra av bil ska bil som drivs av icke-fossila bränslen prioriteras.

Senast uppdaterad: 2023-01-18