Munken-huset där IBF ligger

Press

IBF bedriver bostads- och urbanforskning ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Här finns forskare inom kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap, ekonomisk historia, antropologi och miljöpsykologi.

Press

IBF forskar om boendet, bostäder och staden i vid bemärkelse. Exempel på forskningsämnen är: bostadspolitik, boendepreferenser, grannskapseffekter, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Presskontakt

Kommunikatör
Ulrika Wahlberg
Tel: 018-471 65 03 
E-post: ulrika.wahlberg@ibf.uu.se

Koordinator för samverkan och forskningskommunikation
Camilla Scheinert
Tel: 018-471 51 70
E-post: camilla.scheinert@ibf.uu.se

Prefekt
Nils Hertting 018-471 65 34, mobil 072-99 99 192
E-post: nils.hertting@ibf.uu.se

Uppsala universitets presstelefon 
Tel: 070-167 92 96
E-post: presskontakt@uadm.uu.se

Du är också välkommen att kontakta våra forskare direkt.

Till personallistan

Senast uppdaterad: 2023-09-18