Kunskapsöversikt om den svenska hyrespolitiken

2022-03-07

Synen på hyressättningen utgör en ideologisk skiljelinje i svensk politik. Frågan om införande av marknadshyror i nyproduktionen skakade om rejält sommaren 2021 och orsakade till slut en regeringskris. Men vad är bakgrunden till det nuvarande systemet och vad skulle marknadshyror i nyproduktionen innebära i praktiken? Nu kommer rapporten Marknadsmakt och besittningsskydd som ger en bred översikt över hyrespolitiken.

Författare till rapporten är Bo Bengtsson, seniorprofessor i statskunskap vid IBF, som har forskat om den svenska hyrespolitiken under många år. Mot bakgrund av de senaste årens livliga diskussioner, där frågan om marknadshyror i somras till slut fällde regeringen, vill Bo Bengtsson bidra till fördjupad förståelse om hur hyresmarknaden och hyrespolitiken fungerar. Rapporten består av tio korta kapitel. Ett av dem bygger på det remissvar som Bo Bengtsson höll på att skriva när utredningen SOU 2021:50 Fri hyressättning vid nyproduktion drogs tillbaka.

I rapporten poängterar Bo Bengtsson att det svenska bruksvärdessystemet, där parterna gemensamt förhandlar fram hyran, är unikt och uppbyggt under lång tid. Han menar även att det skulle vara svårt att byta system och samtidigt behålla hyresgästernas besittningsskydd intakt. Även om marknadshyror enbart skulle införas i nyproduktionen – vilket var utgångspunkten i januariöverenskommelsen som slöts mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna 2019 – drar Bo Bengtsson slutsatsen att systemet på sikt skulle sprida sig till hela beståndet.

Han ser flera problem med det nuvarande systemet, men tror inte att marknadshyror kan bidra till att råda bot på bostadsbristen för människor med låga inkomster. I rapporten är Bo Bengtsson kritisk till ekonomiforskare och ledarskribenter som i debatten ger sitt stöd till marknadshyror.

– Det är väldigt svepande argument för marknadshyror. De ekonomer som är för marknadshyror tycks utgå från att bostadsmarknaden fungerar som andra marknader, men det gör den inte. Vårt svenska system för hyressättning syftar till att begränsa fastighetsägarnas marknadsmakt och ge hyresgästerna ett reellt besittningsskydd. Det finns en del problem med detta idag, men de som nu vill riva ner hela systemet tycks inte ens bekymra sig om dessa mål, säger Bo Bengtsson.

Om rapporten
Rapporten Marknadsmakt och besittningsskydd ges ut av Bostad2030 som är en del av Arenagruppen.

Ladda ner rapporten Marknadsmakt och besittningsskydd.

Nyheter