Ny rapport om hur många ukrainska flyktingar som förväntas komma till Sverige

2022-03-24

Oscar Erixson, forskare i nationalekonomi, vid IBF är en av forskarna bakom en ny studie som presenterades i Delmi-rapporten Hur många kommer fly från Ukraina och vilka EU-länder kommer de söka sig till? Slutsatsen i rapporten är att cirka tolv miljoner flyktingar från Ukraina förmodas ta sig till EU. Av dessa kan 300 000 komma att söka sig till Sverige, enligt forskarnas beräkningar.

Den 24 februari 2022 inleddes Rysslands invasion av Ukraina. Sedan dess har miljontals människor flytt inom landet och till andra europeiska länder. Den nya rapporten ges ut av Delegationen för migrationsstudier (Delmi) och grundar sig på data om hur migrationsbenägenheten såg ut bland ukrainare före kriget. Hur stor andel av den ukrainska befolkningen önskade bo i ett annat land och i så fall vilket? Mot den bakgrunden – hur många kan förväntas fly till just Sverige?

Undersökningen bygger på data från Gallup World Poll (GWP), som baseras på årliga intervjuundersökningar i 160 länder och regioner. Urvalet i varje land utgörs av minst 1 000 individer, representativa för befolkningen 15 år och äldre, vilket gör GWP till den största representativa enkätundersökningen i världen. Enligt GWP representeras 99 procent av världens vuxna befolkning i undersökningarna.

Under åren 2007–2021 uppgav i genomsnitt 26 procent av ukrainarna att de ville flytta till ett annat land. Av dem ville ungefär hälften (47 procent) flytta till ett EU-land.

Utifrån de siffror som presenteras i rapporten är det inte som osannolikt att 12 miljoner ukrainare kommer att försöka lämna landet om de tillåts komma till ett EU-land. Även länder utanför EU, till exempel Moldavien och Ryssland har tagit emot många flyktingar från Ukraina, men i dagsläget framstår det som att de allra flesta kommer att söka sig till EU.

Mer än var tredje flykting från Ukraina antas vilja söka skydd i Tyskland. Polen är det näst mest eftertraktade landet (dit vill 15,4 procent av ukrainarna) följt av Italien (10,9 procent), Frankrike (7,3 procent) och Tjeckien (7,0 procent). 2,5 procent har Sverige som första alternativ, vilket motsvarar cirka 300 000 personer.

Om rapporten

Rapporten Hur många kommer fly från Ukraina och vilka EU-länder kommer de söka sig till? är skriven av nationalekonomerna Mikael Elinder, Oscar Erixson och Olle Hammar. Läs hela rapporten på Delmis webbplats.

Nyheter