Bilder från Bostadsmötet

2022-05-30

IBF:s återkommande populärvetenskapliga konferens Bostadsmötet hölls 11-12 maj i Universitetshuset efter några års uppehåll på grund av pandemin. Temat för Bostadsmötet 2022 var Kunskap, makt och ansvar i samhällsplaneringen och på plats fanns representanter från bland annat intresseorganisationer, kommuner, Regeringskansliet och andra lärosäten.

På Bostadsmötet blandas plenarföreläsningar med valbara sessioner. Här föreläser kulturgeografen Sofia Cele om Kunskapens skiftningar: Om att se, lyssna och förstå i samhällsplanering.
Representanter från Hyresgästföreningen på plats i Universitetshusets trapphall.
Dubbelsessionen Bostadsmix och nya boendeformer avslutades med en utflykt till det nybyggda bostadsområet Rosendal, där Uppsala kommuns represenanter guidade runt.
Bostadsmötet avslutades med en paneldebatt som handlade om förutsättningar för bostadspolitiska reformer. På scenen från vänster: Jörgen Mark-Nielsen (Sveriges Allmännytta), Ragnar Bengtsson (Hyresgästföreningen), Anna Broman (Byggföretagen), Tomas Ernhagen (Fastighetsägarna), Anders Lindbom (moderator/IBF), Lennart Weiss (Veidekke).

Den mest välbesökta sessionen var Effekter av nybyggnation på flyttkedjor och boendemönster som nationalekonomerna Che-Yuan Liang och Gabriella Kindström anordnade tillsammans med Uppsala kommun.
På Urban Labs webbplats finns ett sammandrag av innehållet i sessionen.

Föreläsare och åhörare
Elin Blume från Uppsala kommun föreläser om bostadsförsörjning.

Nyheter