50 år sedan disputationen: Evert Vedung firades som jubeldoktor

2022-05-30

Evert Vedung, professor emeritus i statskunskap vid IBF, hyllades som jubeldoktor vid doktorspromotionen som hölls i Universitetsaulan den 25 maj. Det innebär att det var 50 år sedan han promoverades efter sin disputation vid Uppsala universitet.

Evert Vedung var professor i statskunskap vid IBF under åren 1996-2005.

Evert Vedungs statsvetenskapliga doktorsavhandling Unionsdebatten 1905: En jämförelse mellan argumenteringen i Sverige och Norge går att läsa som fulltext i det digitala vetenskapliga arkivet (DiVA). Disputationen ägde rum den 19 december 1971 vid Uppsala universitet.

Porträtt Evert Vedung med lagerkrans

Porträttfoto Nils Hertting och Evert Vedung
Evert Vedung uppvaktas av IBF:s prefekt Nils Hertting på Samhällsvetenskapliga fakultetens promotionsmingel. Evert Vedung var för övrigt handledare till Nils Hertting vid dennes avhandlingsarbete.

Biografi

Professor i statsvetenskap, särskilt bostadspolitik vid Uppsala univ. 1996–2005. Bitr.
prof. vid Mälardalens högskola 2004–07. Seniorprof. vid Linnéuniversitetet, Växjö
2011–13.

Stipendiat vid Harvard Univ., USA, 1975–76, gästforskare vid Univ. of Texas,
Austin, USA 1982–83, gästlärare vid Kyung Hee Univ., Seoul, Korea 1985, -88, -90,
-94 och vid Univ. of Vienna Internat. Summer School, Österrike 1987, -89, -91, -93,
-95, -97, -2001, International Reader, Helsinfors univ., Finland 1999–2008, adj. prof.
vid Köpenhamns univ., Danmark, 2005–10, gästprofessor ett flertal gånger 2013–16
vid Universidade de Brasília och Universidade Federal Fluminense i Rio de Janeiro,
samt 2017 vid Escola Nacional de Administração Pública i Brasilia, Brasilien.

Doktor h.c. vid universiteten i Aalborg, Danmark (dr scientiarum administra-
tionis, 2013) och Helsingfors (politices dr 2016) samt vid Linnéuniversitetet (2018).
Hedersmedl. i Finnish Evaluation Soc. 2003, Danish Evaluation Soc., 2007, Svenska
utvärderingsföreningen 2019.

Nyheter