Disputation: Christoffer Berg

2022-08-25

Den 7 september disputerar Christoffer Berg med sin sociologiska doktorsavhandling Public Planning, Neoliberal Hybridity and Local Activism in Sundbyberg: Epochal Reconfiguration of Urban Development in Greater Stockholm.

Datum: 7 september kl. 13:15
Plats: Humanistiska teatern, Engelska parken, Thunbergsvägen 3

Läs avhandlingen

Nyheter