IBF satsar på samverkan och forskningskommunikation

2022-10-12

Samverkan mellan forskare och aktörer utanför akademin anses allt viktigare. Men det är inte alltid så lätt att mötas. Olika förutsättningar och perspektiv, ekonomiska ramar och inte minst tidsåtgången är saker som kan så i vägen för ett bra samarbete. För att möta dessa utmaningar har IBF anställt en koordinator för samverkan och forskningskommunikation.

Samverkan kan ta sig många olika uttryck – det kan till exempel vara en föreläsning för tjänstemän inom en viss sektor eller en gemensam workshop mellan forskare och representanter från intresseorganisationer. Det kan också handla om samfinansiering av forskartjänster. IBF har just sjösatt en utvärdering av sin samverkan kring samfinansierade postdoktorstjänster med Uppsala kommun. Idag har institutet även tre stycken postdoktorstjänster som samfinansieras med Länsförsäkringar och Hyresgästföreningen. Tillsammans med nationalekonomiska institutionen driver IBF forskningsprogrammet Urban Lab som även det är ett samarbete med Uppsala kommun.

– Samverkan handlar inte bara om att förmedla kunskap där den kan göra nytta – lika viktigt är arbeta tillsammans med andra aktörer för att gemensamt lägga grunden för att kunna producera god vetenskap. Men bara för att det finns många goda skäl för forskningssamverkan är det inte alltid enkelt. På IBF är vi stolta över vårt sätt att samverka med externa partners och med tillsättningen av en koordinator hoppas vi kunna bli ännu bättre, säger Nils Hertting, prefekt vid IBF.

Även forskningskommunikation är ett snabbt växande område där ett nytt medielandskap med ett enormt informationsflöde och förekomsten av så kallade fake news och desinformation ställer än högre krav på universitet och högskolor att nå ut med forskningsresultat på ett sakligt och lättillgängligt sätt.

Porträttbild Camilla Scheinert
Camilla Scheinert

Den nya tjänsten innehas av Camilla Scheinert, som ser fram emot att stärka och utveckla IBF:s arbete med samverkan och kommunikation.

– IBF har redan flera goda partnerskap och en lång tradition av samverkan men det finns potential för ännu fler samarbeten. Det är otroligt inspirerande och roligt att få vara en del av en miljö som prioriterar forskningskommunikation och samverkan på det här sättet och som nu gör ytterligare en satsning, säger Camilla Scheinert. 

Nyheter