5 miljoner kronor till projekt som ska hjälpa våldsutsatta kvinnor

2022-10-28

Freddie Lymeus, forskare i miljöpsykologi vid IBF, har beviljats 5 miljoner kronor i anslagsmedel från Forte för projektet ”Kraft att gå vidare: En intervention för att stärka kvinnor utsatta för våld i nära relationer”.

Kvinna trycker in portkod vid lägenhetsportDet nya projektet fokuserar på att hjälpa kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer – ett brott där bostaden är den vanligaste brottsplatsen.

– Kvinnor som lämnar våldsamma relationer är ofta långvarigt påverkade. Våldet berövar drabbade deras grundläggande trygghet och handlingsfrihet samt bryter ner sociala nätverk och psykiska och kroppsliga förmågor. Många behöver också flytta till annan ort, tillfälligt eller permanent. Det innebär att separationen från en våldsam partner kan medföra att de måste lämna hemorten, familj och vänner, betydelsefulla och välkända platser. Istället hamnar man ensam och ofta tämligen nedbruten i en ny stad. Att bygga ny platskännedom, nytt socialt nätverk och återuppta fritidsaktiviteter under de förutsättningarna är troligen mycket utmanande för många, säger Freddie Lymeus.

Projektet genomförs i partnerskap med Uppsala Kvinnojour och i samarbete mellan forskare i psykologi, filosofi, socialt arbete och kommunikationsvetenskap.

Nyheter