Forskarskola ska hitta nya vägar för klimatomställning

2023-03-16

Sverige måste öka takten på klimatomställningen för att uppnå målen i Agenda 2030. Under den tiden måste utsläppen av växthusgaser minska dramatiskt. För att klara detta måste samhälls- och transportplaneringen ställas om. Här har forskningen en viktig roll att spela. Tillsammans med flera andra lärosäten är IBF med i den stora satsningen ”Transformering i planeringens gränssnitt” som inriktas på praktiknära forskning inom dessa områden.

Liten elbuss på Stockholms gator”Transformering i planeringens gränssnitt” är en forskarskola som satsar på att utbilda en ny generation forskare för att utveckla och genomdriva ambitiösa initiativ för klimatomställning. Forskningsarbetet kommer att inriktas på praktiknära och handlingsorienterad forskning som bidrar till att utmana existerande arbetssätt i nära samarbete med nyckelaktörer inom svensk stadsutveckling och transportplanering.

Satsningen är ett brett samarbete mellan flera universitet och högskolor och andra myndigheter. Förutom IBF deltar även KTH, Södertörns högskola och Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI). I forskarskolan deltar även ett antal praktikpartners: Region Stockholm, Trafikverket, Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Knivsta kommun, Hägerstensåsens medborgarhus samt Omställningsnätverket. Projektet är i sin uppstartsfas och just nu håller IBF på att anställa två postdoktorer som ska arbeta i projektet utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

– Det här är en nydanande typ av forskarutbildning i samarbete med olika delar av samhället som är centrala för klimatomställningen. Det ska bli roligt och spännande att få postdoktorer till IBF som ska forska på de här temana, säger Kristina Boréus, professor i statskunskap vid IBF, som ansvarar för rekryteringen.

”Transformering i planeringens gränssnitt” är finansierat av forskningsrådet Formas under tidsperioden 2023-2028.

Nyheter