Urban Lab på turné

2023-03-16

Urban Lab – som är ett initiativ för kvantitativ forskning kring bostads- och urbanfrågor – har på senare tid rönt uppmärksamhet både i Sverige och i Finland.  

Nyligen blev Urban Labs föreståndare Matz Dahlberg inbjuden av CERUM (Centrum för regional vetenskap) vid Umeå universitet för att berätta både om hur Urban Lab är organiserat och finansierat och om samarbetet med Uppsala kommun. På plats under dagen var forskare från olika discipliner vid Umeå universitet och även representanter från Umeå kommun. Förutom att berätta om Urban Labs verksamhet, presenterade Matz Dahlberg även labbets senaste forskning om effekterna av polisens listor över så kallade utsatta områden.

Porträtt på Johan Lundberg
Johan Lundberg, föreståndare för Centrum
för regionalvetenskap vid Umeå universitet.

Föreståndare för CERUM, Johan Lundberg, tyckte att det var spännande att höra om Urban Lab och vill gärna ta konceptet till Umeå.

– Det var jätteintressant att få höra hur man jobbar i Uppsala och vi vill gärna göra något liknande här, så nu för vi diskussioner med Umeå universitet och Umeå kommun om hur vi kan ta detta vidare, säger Johan Lundberg. 

Matz Dahlberg har även besökt Aalto universitetet i Esbo i Finland för att presentera Urban Lab. Vid universitetet finns en miljö kring urbanforskning och det var docent Tuuka Saarimaa som är nationalekonom vid Nationalekonomiska institutionen och Institutionen för byggd miljö som stod som värd. Förutom att få höra mer om Urban Labs verksamhet syftade också mötet till att utforska möjligheterna att etablera ett samarbete mellan de kvantitativa forskningsmiljöerna för bostads- och urbanforskning i Norden.

– Det är jättekul att samverkansmodellen som Uppsala universitetet genom IBF och nationalekonomiska institutionen har utvecklat tillsammans med Uppsala kommun skapar sådant intresse och att även vetenskapliga miljöer är intresserade av vår verksamhet, säger Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid IBF.

Matz Dahlberg och hans kollegor har ambitiösa mål för Urban Lab och just nu arbetar man hårt med att bygga upp en ny databas som kommer att ge spännande möjligheter till ytterligare forskning.

Om Urban Lab

Urban Lab är ett kvantitativt inriktat forskningsprogram som bildades i slutet av 2019 och drivs som ett samarbete mellan nationalekonomiska institutionen och IBF. Huvudfinansiär för satsningen är Uppsala kommun, som har beslutat att stödja forskningen ekonomiskt med 12 miljoner kronor under åren 2020–23. Uppsala universitet finansierar Urban Lab med nio miljoner kronor under åren 2020–22. Forskningen finansieras även av externa forskningsfonder.

Läs mer på Urban Labs webbplats

Nyheter