Lars Trägårdh till IBF

2023-04-20

I samarbete med Länsförsäkringars forskningsfond flyttar nu Lars Trägårdh och hans mångåriga projekt om tillit, trygghet och lokalsamhälle till IBF. Förhoppningen är att IBF ska kunna vara med och utveckla denna forskning.

Porträtt på Lars Trägårdh
Lars Trägårdh, professor i historia. 

Gör man rätt i att lita på andra människor även om man inte känner dem så väl? Hur mycket litar du på dina grannar? Dessa och andra frågor ligger till grund för den forskning om lokalsamhälletillit som leds av Lars Trägårdh, professor i historia, och som har utvecklats vid Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal) i projektet "Tillitens geografi".

Till grund för studien ligger en befolkningsundersökning som Statistiska centralbyrån (SCB) har utfört med invånare i ett stort antal kommuner vid tre olika tillfällen. Denna återkommande kvantitativa enkätundersökning, kompletterad med etnografiska fördjupningsstudier i ett antal mindre lokalsamhällen, är en studie av tillits- och trygghetsfrågor på stadsdels- och kommunnivå i Sverige. 

IBF har sedan tidigare ett strategiskt partnerskapsavtal om samverkan med Länsförsäkringars forskningsfond, som också är huvudfinansiär för Lars Trägårdhs forskning kring tillit och trygghet. Tillsammans med Länsförsäkringars forskningsfond bedriver IBF redan utvecklingen av en ”Boendebarometer”. Som ett fortsatt led i det samarbetet flyttar nu Lars Trägårdh över till IBF. Förhoppningen är att kunna utveckla denna forskning rörande tillit med fokus på grannskap och bostadsområden.

– Det är verkligen jättespännande att Lars och hans forskning om tillit och trygghet i svenska kommuner och grannskap nu knyts till IBF. Jag tror att det kommer gagna både forskningen som redan drivs vid IBF och det arbete med en återkommande barometer om trygghets- och tillitsfrågor som Lars sedan länge drivit. Dessutom är det förstås roligt att Länsförsäkringar vill fortsätta och utveckla den samverkan som sedan några år finns med IBF. Jag tar det som ett gott betyg på vår förmåga att förena hög forskningskvalitet med samhällsrelevans, säger Nils Hertting, prefekt vid IBF.

Nyheter