Minikonferens fokuserade på gräsrötters roll i städernas klimatomställning

2023-05-04

Den 20 april arrangerade forskningsprojektet "Grassroots Initiatives for Transition (GRIT)" en minikonferens om gräsrotsrörelsers roll i klimatrelaterad stadsomställning.

Foto från konferenslokalen. Deltagarna är vända mot en person mitt i rummet .Endagskonferensen i Universitetshuset i Uppsala sammanförde omkring 30 forskare, företrädare för kommuner och gräsrotsinitiativ. Frågor som diskuterades var vad som möjliggör att initiativen blir en viktig del av omställningen, vilka hinder som finns, vad kommuner och andra aktörer gör och vad de skulle kunna göra.

Kristina Boréus, ansvarig forskare och professor i statskunskap vid IBF, pekar på att behovet av att ställa om världens städer i riktning mot hållbara sätt att leva är akut och att grupper av människor runt om i världen tar omställningen i egna händer och initierar verksamheter som stöder mer hållbara livsstilar.

– Det handlar om återbruk, reparation och delande av prylar, exempelvis genom prylbibliotek och reparationsverkstäder eller att bättre ta vara på mat genom så kallade solidariska kylskåp, där människor och företag kan dela med sig av överbliven mat. Andra gräsrotsinitiativ driver kooperativ för fossilfri energi och vissa främjar cyklande istället för bilåkande, berättar Kristina Boréus.

Forskningsprojektet finansieras av Formas och Energimyndigheten och minikonferensen arrangerades av IBF tillsammans med Institutionen för samhällsplanering och miljö vid KTH.  

– Det var en väldigt inspirerande dag. Jag tror att de flesta fick ut något av den. Det är nyttigt både för forskningen och, hoppas jag, för klimatomställningen när olika aktörer får ta del av varandras perspektiv. Vi lär av varandra. Dessutom knöts flera kontakter som kan komma till nytta längre fram, säger Kristina Boréus.

Nyheter