17,9 miljoner kronor i bidrag till forskning om segregation

2023-09-20

Vetenskapsrådet (VR) har beviljat 17,9 miljoner kronor i bidrag för forskningsprogrammet ”Boendesegregation, urbanisering och ojämlika livsvillkor”. Programmet är ett samarbete mellan forskare inom nationalekonomi, psykologi och ekonomisk historia.

Projektledare är Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid IBF och vetenskaplig ledare för forskningssamarbetet Urban Lab, där det nya programmet kommer att ingå.

VR har beviljat medel för ett sexårigt program som bland annat ska öka kunskapen om orsakerna till den bostadssegregation som finns i Sverige idag. Forskarna planerar att använda moderna statistiska metoder för att bearbeta data som täcker hela den svenska befolkningen från 1950 och fram till idag. Forskarna vill även undersöka konsekvenserna av att växa upp i ett segregerat landskap. De kommer även att utvärdera effekten av politiska beslut som har syftat till att förbättra människors förutsättningar i olika stads- och landsdelar.

– Detta är ett fantastiskt rolig besked, säger Matz Dahlberg. Ett närmare samarbete mellan de fyra starka forskningsmiljöer som står bakom ansökan gör det möjligt att ge nya och förbättrade svar på viktiga frågor kopplade till segregation och områdesutveckling.

Om forskningsprogrammet
”Boendesegregation, urbanisering och ojämlika livsvillkor” har beviljats medel för åren 2024-2029. Bland de medverkande forskarna finns Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid IBF, Kerstin Enflo, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet, Gustaf Gredebäck, professor i psykologi vid psykologiska institutionen och Olof Åslund, professor i nationalekonomi vid nationalekonomiska institutionen.

Nyheter