IBF-forskares rapport om spanska hyresregleringar fick stort genomslag

2023-11-13

IBF:s tidigare forskare Javier Gil och Lorenzo Vidal publicerade nyligen en rapport tillsammans med Miguel Martínez, professor i sociologi vid IBF, i hemlandet Spanien. Forskningen som ligger till grund för rapporten med den spanska rubiken ¿Cómo afectará el control del precio de los alquileres a los caseros? (Hur kommer hyresregleringar att påverka hyresvärdarna?) bidrog till de offentliga debatter som hölls i Spanien före godkännandet av en ny bostadslagstiftning 2023.

Rapporten undersöker den socioekonomiska strukturen för den privata hyressektorn i Spanien och argumenterar emot idéen att hyresregleringar berövar hyresvärdarna sin inkomst.

Analysen av tillgänglig statistik får författarna att dra slutsatsen att spanska hyresvärdar är en liten minoritet av den vuxna befolkningen (6 %) och hushållen (9 %). Rapporten bekräftar också att den spanska privata hyressektorn domineras av hyresvärdar med två eller flera hyresfastigheter, vilket motsäger den generella stereotypen av hyresvärdar med bara en hyrd fastighet och en mycket låg inkomst. Istället visar rapporten att hyresvärdarna har dubbelt så höga inkomster i jämförelse med deras hyresgäster.

– Det betyder att en minoritet av befolkningen är hyresvärdar som kontrollerar hyresmarknaden och tjänar extremt mycket pengar på detta. Det är ett stort problem, säger Miguel Martinez. 

Baserat på tillgängliga data beräknade forskarna att de flesta hyresvärdar fortfarande skulle vara bland de rikaste i landet om hyresregleringar infördes. Idag går över hälften av de totala hyresintäkterna till de 25 % av hyresvärdarna, som tar ut de högsta hyrorna. Hyresregleringar skulle därför framför allt minska vinsterna för just denna grupp av hyresvärdar, i sin tur koncentrerad i storstadsregionerna Madrid och Barcelona.

– I allmänhet skulle alla hyresgäster gynnas avsevärt om man införde hyresregleringar med tanke på deras direkta omfördelningseffekt. Den nya bostadslagstiftningen har så småningom stött hyresregleringar i den spanska privata hyressektorn, men det är upp till regionala myndigheter att ytterligare reglera och implementera dem, säger Miguel Martínez.

Länk till rapporten

Rapporten ¿Cómo afectará el control del precio de los alquileres a los caseros? finns tillgänglig att ladda ner på spanska.

Nyheter