Myrdalspriset till forskare vid IBF för Covid-artikel

2024-01-17

IBF:s nationalekonomer Oscar Erixson och Mattias Öhman prisas tillsammans med Mikael Elinder vid nationalekonomiska institutionen för artikeln ”Intelligens är kopplat till snabb vaccination mot covid-19, men behöver inte vara det!”.

Myrdalpriset är ett årligt pris som uppmärksammar årets bästa artikel i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. Den vinnande artikeln publicerades under 2023 och är en populärvetenskaplig variant av den vetenskapliga artikeln Cognitive ability, health policy, and the dynamics of COVID-19 vaccination, som rönte uppmärksamhet internationellt när den publicerades i Journal of Health Economics.

– Vi är väldigt glada över att vår artikel uppmärksammas med Myrdalpriset. I vår studie ser vi att vaccinationsprogrammets utformning har stor betydelse för att få en snabb vaccinationstäckning, och vi hoppas att studien kan bidra till ännu mer effektiva program i framtiden, säger Mattias Öhman, forskare i nationalekonomi vid IBF.

Ur juryns motivering:
Covid-19-pandemin hade stor effekt på Sverige och pandemin orsakade en stor ekonomisk nedgång i den svenska såväl som den globala ekonomin. Även om Sverige i en internationell jämförelse har kommit relativt väl ut ur pandemin, är det bra att dra lärdomar som kan minska kostnaderna för samhället av en eventuell framtida pandemi.  

Artikeln är välskriven med en tydlig linje och klar struktur och ger en tydlig beskrivning av data, metodval och resultat. Artikeln har viktiga policyimplikationer och bidrar på flera sätt till en informerad och nyanserad debatt.

Läs IBF:s nyhet om Covid-studien

Covid-19: Förbokade tider bidrog till högre vaccinationsgrad för människor med lägre kognitiv förmåga

Läs den vinnande artikeln i Ekonomisk Debatt 

Intelligens är kopplat till snabb vaccination mot covid-19, men behöver inte vara det!

Nyheter