Disputation: Karin Backvall

2019-02-21

Karin Backvall försvarar sin avhandling Constructing the Suburb
Swedish - Discourses of Spatial Stigmatisation
 den 8 mars.

Tid: 8 mars 2019 kl.10:00

Plats: Sal IX, Universitetshuset

Språk: Engelska

Opponent: Mustafa Dikeç, professor École d’urbanisme de Paris (EUP) och Malmö universitet.

Nyheter