Nu öppnar anmälan till Bostadsmötet

2019-03-15

Idag öppnar anmälan till Bostadsmötet som äger rum i Universitetshuset 15-16 maj. Genom ett samarbete med Uppsala kommun finns det också tio stycken sponsrade studentplatser på konferensen.


Årets Bostadsmöte tillhandahåller som vanligt sessioner på en mängd teman rörande bostadsmarknaden, bostadspolitiken och boendet. I ett särskilt spår sätter vi fokus på omställningen till ett klimatmässigt rimligt sätt att bo och leva i staden.


Till Bostadsmötet

Läs om studentsponsringen

Nyheter