IBF och Uppsala kommun satsar på forskning om hållbar stadsutveckling

2019-08-06

IBF och avdelningen för strategisk planering vid Uppsala kommun har inlett ett samarbete genom att samfinansiera två postdoktor-tjänster med inriktning på samhällsplanering. Syftet är att bedriva forskning inom hållbar stadsutveckling samt att utveckla nya former för samverkan mellan universitet och kommunen.

De två utlysta tjänsterna är på två år vardera och finansieringen delas mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun. Den ena tjänsten ska fokusera på forskning om fysisk planering med kvalitativa metoder, med fokus på utvecklingen i Uppsala kommun. Även den andra tjänsten fokuserar på utvecklingen i Uppsala, men arbetssättet ska utgå från kvantitativa och registerbaserade forskningsmetoder.

–  Fokus i de här projekten ligger inom hållbart samhällsbyggande och hur Uppsala kommun når målen för samhällsbyggnad och klimatpåverkan. Att arbeta gränsöverskridande mellan forskning och praktik är avgörande för utvecklandet av en hållbar och attraktiv stad, säger Sara Bjurström, avdelningschef strategisk planering på Uppsala kommun.

Forskarna är anställda vid IBF men delar sin tid mellan IBF och kommunens planeringsavdelning för att forskarna ska bli väl förtrogna med såväl kommunens som universitetets och forskningsvärldens arbetssätt, kompetenser och perspektiv.

Mer information om tjänsterna finns under Lediga jobb vid Uppsala universitet.   

Sista ansökningsdag är 27 augusti.

Nyheter