Ledig tjänst: HR-generalist

2019-09-16

Kansliet på IBF söker en HR-generalist på 50 %. 

Institutets HR-generalist ger konsultativt och serviceinriktat stöd till både institutionsledning, projektledning samt anställda i frågor som rör hela HR-området. Arbetet sker i olika HR-system som Edgar, Primula och Varbi.

Som HR-generalist förväntas du självständigt handlägga, samordna och följa institutionens ärenden inom HR-området. I arbetsuppgifterna ingår att administrera och delta i bland annat rekrytering, arbetsmiljö och hälsa, lika villkor, personalvård, anställningsvillkor, lönebildning, viss personalplanering och omställning. Vidare ingår personaladministration och handläggning av personalärenden såsom löneadministration, semestrar, tjänstledigheter, arvoderingar samt administrations kring utländska forskare och doktorander liksom kring eventuell utlandsstationering av institutets personal. Arbetet sker i samråd med ekonomisamordnaren.

Sista ansökningsdag är 7 oktober.

Läs hela annonsen 

Nyheter