Flera publikationer visar på samband mellan natur och välmående

2019-10-04

Terry Hartig, professor i miljöpsykologi vid IBF, medverkar i flera nyutkomna publikationer som inriktar sig på sambandet mellan naturupplevelser och fysiskt och psykiskt välmående.

 en artikel som publicerats i Scientific Reports lägger forskarna fram bevis för att 120 minuter naturupplevelser i veckan har positiv inverkan på hälsa och välbefinnande. Många tidigare studier har kopplat hälsoeffekter som lägre sannolikhet för hjärt-kärlsjukdomar, fetma, diabetes och mentala besvär till att leva i grönare stadsområden. I den aktuella studien ville forskarna istället undersöka till vilken grad utflykter i  naturen – längre bort från hemmiljön – bidrar till ökad hälsa och välbefinnande.  

En annan artikel, som ingår i Freddie Lymeus doktorsavhandling vid institutionen för psykologi, visar att människor med stressrelaterade problem har lättare att lära sig att meditera i en naturlig miljö, istället för att försöka lära sig traditionell mindfulness, som ofta utövas i en minimalistisk inomhusmiljö.

Terry Hartig medverkade även nyligen  i programmet Frisk av naturen som sändes av Vetenskapens värld på SVT. I programmet berättar Terry Hartig om naturens betydelse för återhämtning och hur återhämtning i naturen kan förbättra människans psykiska och fysiska förmåga.  

Läs mer
Avhandlingen och tidskriftsartiklarna går att ladda ner som fulltext: 

Nyheter