Nya anslag till IBF:s forskare

2019-11-21

Forskningsrådet Formas har beviljat projektet The intersectional and sustainable impacts of housing movements: the Spanish case närmare 3 miljoner kronor i anslag de närmsta tre åren. Projektet leds av IBF:s professor i sociologi, Miguel Martinez.

Projektet analyserar den spanska sociala bostadsrörelsens påverkan på den spanska bostadspolitiken.Dessutom ska projektet undersöka vilken roll kvinnor, migranter och fattiga människor har spelat som bostadsaktivister - vilka aspekter av bostadspolitiken och hållbar rättvisa har de kunna förändra?

Kristina Boréus, professor i statskunskap vid IBF, har tillsammans med forskare från KTH, Götebogs universitet och Linköpings universitet fått anslag från Formas och Energimyndigheten för projektet Gräsrotsinitiativ mot den globala uppvärmningen – effekter, hinder och framgångsfaktorer.

Även kulturgeograferna Irena Molina och Karin Backvall medverkar i ett projekt som har beviljats forskningsmedel från Formas. Det är projektet Att dela bostad i bostadsojämlikhetens tidevarv som leds av Karin Grundström vid Malmö universitet.

Forskare från IBF deltar också i det nya forskarnätverket Studies on Education, Migration and Segregation (EMS).som har precis har blvit beviljade medel från Centre for Integrated Research on Culture and Society. Förutom IBF, består nätverket av flera olika forskningsmiljöer; Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU), samt de kulturgeografiska institutionerna på Uppsala universitet och Stockholms universitet. 

Nyheter