IBF och nationalekonomiska institutionen i nytt samarbete med Uppsala kommun

2019-12-12

Uppsala kommun anslår 3 miljoner kronor till ett nytt forskningsprogram som syftar till att stärka den kvantitativt inriktade urbanforskningen.

Det nya samarbetet är en del av Uppsala universitets partnerskap med Uppsala kommun som har hållbart samhällsbyggande som ett särskilt prioriterat tema. Syftet med samarbetet är att bygga upp ett flervetenskapligt forskningsprogram för kvantitativa studier av frågor kopplade till städer och urbanisering. Huvudfokus kommer att vara att stärka den kvantitativa forskning som redan idag bedrivs om ekonomisk och social hållbarhet vid IBF och nationalekonomiska institutionen.

– Det här är ett initiativ som kommer att stärka Uppsala universitets framträdande position inom kvantitativ urbanforskning, säger Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid IBF, som kommer att leda arbetet med det nya projektet.

Tack vare tillgången till rika registerdata har svensk forskning stora möjligheter att ligga i den internationella framkanten när det gäller att besvara frågor som rör bland annat urbaniseringsprocesser kopplade till bostadsmarknad, segregation, ojämlikhet, uppväxtvillkor och teknisk utveckling.

– I det här forskningsprogrammet får vi möjlighet att utveckla samarbeten mellan forskare som har fokus på att besvara komplexa samhällsfrågor med hjälp av kvantitativa analyser, där statistiska metoder appliceras på data från detaljerade registerdatabaser, säger Per-Anders Edin, prefekt på nationalekonomiska institutionen.

Läs mer

Under torsdagen gick Uppsala universitet och Uppsala kommun ut med ett gemensamt pressmeddelande som beskriver det nya samarbetet.

Läs pressmeddelandet: Universitetet och kommunen samarbetar om hållbar samhällsutveckling

Nyheter