Kristoffer Jutvik och Henrik Andersson får Myrdalspriset

2020-02-20

Kristoffer Jutvik, doktorand i statsvetenskap vid IBF och Henrik Andersson, tidigare doktorand i nationalekonomi vid IBF, tilldelas Myrdalspriset 2019 för den gemensamma artikeln ”Påverkar nationell migrationspolitik flyktingflöden?”.

Priset delas ut av Swedbank för att uppmärksamma årets bästa artikel i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt.

Kristoffer Jutvik
Kristoffer Jutvik
Henrik Andersson
Henrik Andersson

– I artikeln utnyttjar vi det faktum att Migrationsverkets direktiv gällande uppehållstillstånd till syriska asylsökande ändrades väldigt fort, över en natt. Detta tillsammans med högfrekventa data med information om antalet asylansökande per vecka gör att vi kan mäta den kausala effekten av förändringen på migrationstrender, berättar Kristoffer Jutvik.

Förändringen innebar att syriska asylsökande fick permanenta uppehållstillstånd istället för temporära uppehållstillstånd. Författarna utgår från veckodata från Migrationsverket och finner en tydlig ökning av antalet asylsökande från Syrien, men inte från andra asylländer, veckorna efter beslutet. Författarna resonerar även kring faktorer som begränsar resultatens generaliserbarhet. Flyktingar från mindre utvecklade länder än Syrien, och med ett mindre nätverk i Sverige, förmodas reagera i mindre utsträckning på liknande policy-förändringar.

Som motivering skriver juryn att artikeln är välskriven och forskningsdesignen övertygande, samt att resultaten har stor relevans för den aktuella ekonomisk-politiska debatten.

Läs artikeln: Påverkar nationell migrationspolitik flyktingflöden?

Läs pressmeddelandet: Myrdalspriset 2019 till Henrik Andersson & Kristoffer Jutvik

En längre engelsk version av artikeln publiceras i Kristoffer Jutviks kommande doktorsavhandling. En tidigare version finns publicerad i Henrik Anderssons avhandling Immigration and the Neighborhood: Essays on the Causes and Consequences of International Migration.
 

Nyheter